آزمون شنیداری سلپیپ کانادا

گوش دادن به یک بحث

در قسمت هفتم پارت شنیداری،شما باید یک ویدئو مشاهده کنید.این ویدئو مکالمه ی بین سه فرد را نشان میدهد که با هم در حال حل یک مشکل یا مسئله هستند اما روی راه حل توافق ندارند.این سه شخص میتوانند همکار یا در گروهی به صورت داوطلبانه هم تیمی شده باشند.پس از اتمام ویدئو، باید به ۸ سوال مطرح شده از ان پاسخ دهید.گزینه های این سوالات،ممکن است به صورت عبارات نوشته شده و یا تصویری باشند.برای پاسخگویی به سوالات،باید بتوانید ایده ی اصلی و جزئیات مهم مرتبط را درک کنید و همچنین نقطه نظر هر کدام از اشخاص را به خوبی متوجه شوید.علاوه بر ان باید این مهارت را داشته باشید که با استنتاج از طریق اطلاعات موجود،یک نتیجه گیری منطقی برای خود ترسیم کنید.شما ۶ دقیقه برای دیدن و شنیدن این بحث،و پاسخگویی به ۸ سوال مطرح شده فرصت دارید.

به نمونه ی زیر توجه کنید:

“You will watch a discussion between three people who all

live in the same condominium apartment building. They volunteer on an owners’

committee that tries to keep the property in good condition.”

 

WOMAN: [S1] Couldn’t we hide the fence by planting a vine around it? [S2] The

flowers and leaves would blend in with the landscaping. [S3] We could

plant one of those vines with the purple flowers. [S4] I think it’s called

“morning glory.”

MAN 1: [S5] Fair enough, but definitely not morning glory; it’s a weed. [S6] It

spreads everywhere, chokes off the other plants. [S7] Once it takes

hold, it’s impossible to get rid of it. [S8] Maybe some other vine? [S9] But

basically I’m with my neighbour here; wood suits the building.

 

Choose the best way to answer each question.

What does the man wearing a red shirt say about vines

  1. a) He prefers them to purple flowers.
  2. b) He might consider planting them.
  3. c) He wants to plant them elsewhere.
  4. d) He recommends getting rid of them.

نحوه ی پاسخگویی در این بخش:

  • سعی کنید اصطلاحاتی را که برای نشان دادن توافق نظر افراد،عدم توافق نظر انها و یا توافق های جزئی به کار برده میشود،شناسایی و درک کنید.زمانی که افراد هم عقیده هستند، ممکن است از عبارات غیر رسمی و عامیانه ای مانند عبارات زیر استفاده کنند:

For sure. It’s a deal.

No argument here. I’m with you

  • در صورت عدم توافق نظر میان طرفین،عبارات عامیانه ای که در این مواقع به کار میبرند، به صورت زیر است:

Wait a minute. I’m not so sure about that.

Not so fast. Not necessarily.

  • در مواقعی که افراد،به طور کامل موافق یا مخالف نیستند،از عبارات زیر استفاده میکنند:

Well, yes and no. Okay, but what about…..

Well, sort of. Fair enough, but…..

  • این ها تنها چند نمونه از ده ها عباراتی هستند که در این مواقع استفاده میشود.اما در امتحان معمولا از میان همین عبارات شنیده میشوند.وقتی یک از افراد از عبارت “Fair enough, but…” استفاده میکند، قصد دارد موافقت خود را تنها با بخشی از صحبت های شخص مقابل اعلام کند.زمانی که یکی دیگر از افراد،عبارت “I’m with my neighbour here” را به کار میبرد،نشان میدهد که با نظر شخص دیگر(مردی که گفته بود:استفاده از چوب به جای فلز برای نمای ساختمان مناسب تر است) کاملا اتفاق نظر دارد.
  • معنی کلمات نااشنا را از طریق چارچوب مطلب (و حتی گاهی اوقات از گزینه ها) به دست اورید.برای مثال،شما میتوانید معنی لغت “vines” را با استفاده از اطلاعاتی که میتوانیم از طریق متن کسب کنیم،مثلا:میرویند،بعضی دارای گل هستند و بعضی دیگر علف هرز؛ به دست اورید.
  • در مواردی که افراد بر سر جنبه های مختلف یک مسئله بحث میکنند،همیشه یک مشکل اصلی وجود دارد که انها سعی در برطرف کردن ان دارند.در اینجور مواقع،سعی کنید مشکل اصلی را از جزئیات کم اهمیت تر تفکیک کند.

 

حذف گزینه های نادرست:

گزینه ی a: He prefers them to purple flowers— نادرست

در مکالمهعبارت درخت مو دارای گل های بنفش بیان شده.اما جنسیت شخصی که این جمله را بیان کرده،زن است و نه مرد.در این مکالمه،هیچ اشاره ای به اینکه مرد،درخت مو را به گل های بنفش ترجیح میدهد،نشده است.

گزینه ی c:He wants to plant them elsewhere— نادرست

با توجه به مکالمه ی بالا،مرد عنوان میکند که نور صبحگاهی،باعث درخشش درخت های مو که در سراسر ینجا وجود دارند،میشود. اما بیان نکرده که قصد دارد درختان مو در همه جا بکارد.لغت  “Elsewhere” به معنای “in some other place.” میباشد.

گزینه ی d: He recommends getting rid of them— نادرست

عبارتی که مرد در گفت و گو بیان میکند،به صورت رو به رو است:

established morning glory vines are impossible to get rid of””

که این عبارت،یک نظر شخصی میباشد.نه یک توصیه.

 

نکات مطالعه:

اموختن اینکه چگونه میتوانید به سرعت قلم و کاغذ را در دست بگیرید و یادداشت برداری کنید،احتمالا مفید ترین نکته در این بخش خواهد بود. حجم اطلاعاتی که در این قسمت میان افراد رد و بدل میشود،بالا است پس در حین گوش دادن،کاغذ و قلم را بردارید و نت تهیه کنید.جملات و کلمات را به صورت کامل ننویسید.اختصار نویسی(“bldg”>>>“building” ) و استفاده از علائم را فراموش نکنید.برای خلاصه برداری،مجبور میشوید که به ویدئو نگاه نکنید و این مورد،اشکالی ایجاد نمیکند.اما مراقب باشید که در حین این کار، بخش زیادی از ویدئو را از دست ندهید. از اینکه خلاصه برداری شما حاوی نکات مهم و کلیدی و نقطه نظرات تمامی افراد درگیر در مباحثه باشد،اطمینان حاصل کنید.

یکی از روش هایی که با استفاده ازان میتوانید نقطه نظرات افراد را به طور مجزا سازماندهی کنید،به صورت زیر میباشد:

صفحه را به سه ستون تقسیم کنید و در هر ستون اطلاعات و عقاید مربوط به هر یک از اشخاص را بنویسید.

به این برگه امتیاز دهید.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!