کلاس آیلتس
آموزشگاه آیلتس
بهترین آموزشگاه زبان در تهران
خانه آیلتس
_

تقویم آموزشی sirielts

جزئیات دوره و آزمون

شرکت معتبر و شناخته شده ی پاراگون با افتخار و خوشحالی اعلام می کند که نسخه بهبود یافته  و جدید تر آزمون در حال حاضر در دسترس است .این آزمون برای کسانی طراحی شده است که علاقه مند تحصیل و ورود به دانشگاه های کانادا هستند و در جستجوی راهی برای ورود هستند.

دوره ها

۹ الی ۱۰۳۰ ۱۰:۳۰ الی ۱۲ ۱۲ الی ۱۳:۳۰ ۱۳:۳۰ الی ۱۵ ۱۵ الی ۱۶:۳۰ ۱۶:۳۰ الی ۱۸ ۱۸ الی ۱۹:۳۰ ۱۹:۳۰ الی ۲۱ ۲۱ الی ۲۲:۳۰
Sat Pre- CELPIP Pre- IELTS CELPIP IELTS Post- CELPIP Post – IELTS Pre- CELPIP Pre- IELTS CELPIP
Sun Pre- IELTS CELPIP IELTS Post- CELPIP Post – IELTS Pre- CELPIP Pre- IELTS CELPIP IELTS
Mon CELPIP IELTS Post- CELPIP Post – IELTS Pre- CELPIP Pre- IELTS CELPIP IELTS Post- CELPIP
Tue IELTS Post- CELPIP Post – IELTS Pre- CELPIP Pre- IELTS CELPIP IELTS Post- CELPIP Post – IELTS
Wed Post- CELPIP Post – IELTS Pre- CELPIP Pre- IELTS CELPIP IELTS Post- CELPIP Post – IELTS Pre- CELPIP
Thu Post – IELTS Pre- CELPIP Pre- IELTS CELPIP IELTS Post- CELPIP Post – IELTS Pre- CELPIP Pre- IELTS
Fri Pre- CELPIP Pre- IELTS CELPIP IELTS Post- CELPIP Post – IELTS Pre- CELPIP Pre- IELTS CELPIP
شروع دوره پایان دوره ترم تعداد جلسات مدت زمان جلسه
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ترم ۱ بهار ۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای به صورت خصوصی تک نفره
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ ترم ۲ بهار ۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای به صورت خصوصی تک نفره
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ترم ۳ بهار ۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای به صورت خصوصی تک نفره
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ترم ۱ تابستان ۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای به صورت خصوصی تک نفره
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ترم ۲ تابستان ۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای به صورت خصوصی تک نفره
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ترم ۳ تابستان ۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای به صورت خصوصی تک نفره
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ترم ۱ پاییز ۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای به صورت خصوصی تک نفره
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ترم ۲ پاییز ۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای به صورت خصوصی تک نفره
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ترم ۳ پاییز ۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای به صورت خصوصی تک نفره
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ترم ۱ زمستان ۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای به صورت خصوصی تک نفره
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ترم ۲ زمستان ۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای به صورت خصوصی تک نفره
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ترم ۳ زمستان ۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای به صورت خصوصی تک نفره
۲.۵/۵ - (۴ امتیاز)