تشخیص خطاها در آزمون WRITING  آیلتس:

مثال ۱ :

به نمونه ی زیر نگاه کنید.این متن دارای ۷ خطا است که شماره گذاری شده اند.هر یک از این اشتباهات را با ذکر دلیل بررسی کنید.

Everyone (1) are different and no family is perfect, but it is (2) general said that family is central (3) at the lives of many people, no matter how old (4) are we. In this essay, I (5) going to explain why and talk about other people (6) whose have (7) the big influence on us.

۱.عدم تطابق فعل و فاعل

۲.استفاده از کلمه ی اشتباه(استفاده از قید به جای صفت)

۳.حرف اضافه ی اشتباه

۴.ترتیب نادرست لغات

۵.لغت جاافتاده

۶.استفاده از ضمیر نادرست

۷.استفاده از حرف تعریف غلط

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون IELTS  در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید آیلتس IELTS ( بهترین استاد آیلتس IELTS ) ( بهترین موسسه آیلتس IELTS ) ( بهترین معلم خصوصی آیلتس IELTS ) ( آیلتس IELTS در تهران ) ( آیلتس IELTS تضمینی ) ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS تضمینی ) (آیلتس IELTS در تهران ) (آیلتس IELTS تضمینی ) ( آیلتس IELTS در تهران ) ( آزمون آیلتس IELTS در ایران ) ( آزمون آیلتس IELTS ) ( منابع آزمون آیلتس IELTS ) ( کلاس آیلتس IELTS ) ( آموزش آیلتس IELTS) ( دوره فشرده آیلتس IELTS ) ( تضمینی آیلتس IELTS ) ( تضمینی آیلتس IELTS در تهران ) ( کلاس خصوصی آیلتس IELTS ) ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS )  ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS تضمینی ) موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند.

 

مثال ۲:

به متنی دیگر توجه کنید.در این متن ۶ خطا در نشانه گذاری رخ داده است.این خطاها شماره گذاری شده اند.سعی کنید علت هر کدام را بیابید.

There are many advantages of living in a city. (1) these include entertainment (2) leisure facilities and work opportunities. (3) Peoples lives are also made easier by better work opportunities (4). Because there are more companies.

However, there can be (5) Problems with noise pollution (6) This can stoppeople from sleeping.

۱.عدم استفاده از حروف بزرگ

۲.عدم استفاده از ویرگول

۳.عدم استفاده از اپاستروف

۴.عدم استفاده از ویرگول و نقطه

۵.عدم استفاده از حرف بزرگ

۶.عدم استفاده از نقطه در پایان جمله

 

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون IELTS  در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید آیلتس IELTS ( بهترین استاد آیلتس IELTS ) ( بهترین موسسه آیلتس IELTS ) ( بهترین معلم خصوصی آیلتس IELTS ) ( آیلتس IELTS در تهران ) ( آیلتس IELTS تضمینی ) ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS تضمینی ) (آیلتس IELTS در تهران ) (آیلتس IELTS تضمینی ) ( آیلتس IELTS در تهران ) ( آزمون آیلتس IELTS در ایران ) ( آزمون آیلتس IELTS ) ( منابع آزمون آیلتس IELTS ) ( کلاس آیلتس IELTS ) ( آموزش آیلتس IELTS) ( دوره فشرده آیلتس IELTS ) ( تضمینی آیلتس IELTS ) ( تضمینی آیلتس IELTS در تهران ) ( کلاس خصوصی آیلتس IELTS ) ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS )  ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS تضمینی ) موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند.

 

بررسی و ارزیابی-Writing task 1

یاداوری نکات مهم:

*داوطلبین برای این قسمت تنها ۲۰ دقیقه زمان دارند.

*حداقل تعداد لغات مجاز در این قسمت ۱۵۰ کلمه میباشد.

*این قسمت در ازمون اکادمیک،بر مبنای داده های تصویری است.

*داوطلبین ازمون عمومی،موظف به نوشتن یک نامه در این قسمت هستند.

 

نگاهی کلی بر قسمت اول

در قسمت اول،داوطلبین موظفند در طول ۲۰ دقیقه،متنی با حداقل ۱۵۰ کلمه بنویسند.قسمت اول بخش writing، حدود ۱/۳ نمره،و قسمت دوم ان ۲/۳ دیگر از نمره ی کل این بخش را شامل میشود.

معیارهای ارزیابی داوطلبین در قسمت اول:

۱.محتوای مطالب

۲.انسجام و پیوستگی

۳.واژگان و لغت

۴.دقت و صحت گرامری

نحوه ی پاسخگویی به این بخش،بسته به ازمون اکادمیک یا عمومی بسیار متفاوت است.لذا در این فصل درباره ی هر کدام جداگانه و مفصل بحث میکنیم.

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون IELTS  در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید آیلتس IELTS ( بهترین استاد آیلتس IELTS ) ( بهترین موسسه آیلتس IELTS ) ( بهترین معلم خصوصی آیلتس IELTS ) ( آیلتس IELTS در تهران ) ( آیلتس IELTS تضمینی ) ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS تضمینی ) (آیلتس IELTS در تهران ) (آیلتس IELTS تضمینی ) ( آیلتس IELTS در تهران ) ( آزمون آیلتس IELTS در ایران ) ( آزمون آیلتس IELTS ) ( منابع آزمون آیلتس IELTS ) ( کلاس آیلتس IELTS ) ( آموزش آیلتس IELTS) ( دوره فشرده آیلتس IELTS ) ( تضمینی آیلتس IELTS ) ( تضمینی آیلتس IELTS در تهران ) ( کلاس خصوصی آیلتس IELTS ) ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS )  ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS تضمینی ) موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند.

 

داده های تصویری:

در قسمت اول پارت نوشتاری ازمون اکادمیک،اطلاعات در قالب تصویر به داوطلبین ارائه میشوند. این داده های تصویری ممکن است به هر کدام از انواع زیر نمایش داده شوند:

نحوه ی توصیف داده های تصویری:

برای پاسخگویی به این بخش،داوطلبین موظفند برداشت خود از اطلاعات ارائه شده در قالب تصویر را با زبان خود بیان کنند.به همین منظور ممکن است:اعداد و ارقام را تجزیه و تحلیل کنند، مراحل انجام یک پروسه را شرح دهند،نحوه ی کار شیء و یا یک اتفاق را توضیح دهند.اولین قدم برای این کار،درک و برداشت صحیحی از این اطلاعات و تشخیص نکات کلیدی تصاویر است.این توانایی در ارزیابی مورد توجه مصححین قرار میگیرد.

یک راهکار خوب در این زمینه این است که پیش از اغاز به نوشتن ابتدا سوالات را با دقت بخوانید و بعد تصاویر را برای خود تجزیه و تحلیل کنید.به نمونه ی زیر توجه کنید:

ابتدا به سوالات نگاه کنید.سعی کنید کلمات کلیدی را در ان پیدا کنید

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون IELTS  در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید آیلتس IELTS ( بهترین استاد آیلتس IELTS ) ( بهترین موسسه آیلتس IELTS ) ( بهترین معلم خصوصی آیلتس IELTS ) ( آیلتس IELTS در تهران ) ( آیلتس IELTS تضمینی ) ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS تضمینی ) (آیلتس IELTS در تهران ) (آیلتس IELTS تضمینی ) ( آیلتس IELTS در تهران ) ( آزمون آیلتس IELTS در ایران ) ( آزمون آیلتس IELTS ) ( منابع آزمون آیلتس IELTS ) ( کلاس آیلتس IELTS ) ( آموزش آیلتس IELTS) ( دوره فشرده آیلتس IELTS ) ( تضمینی آیلتس IELTS ) ( تضمینی آیلتس IELTS در تهران ) ( کلاس خصوصی آیلتس IELTS ) ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS )  ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS تضمینی ) موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند.

به این برگه امتیاز دهید.

Uncategorized

celpipcelpip discount codecelpip in iranCELPIP in tehrancelpip in usacelpip scorecelpip testcelpip vs ieltscelpip writingcelpip writing tipsielts تضمینی اصفهانآزمون celpipآزمون CELPIP در ایرانآزمون زبان سلپیپآزمون سلپیپآزمون سلپیپ چیستآزمون سلپیپ کاناداآزمون ماک آیلتس در اصفهانآزمون ماک آیلتس در اهوازآزمون ماک آیلتس در تبریزآزمون ماک آیلتس در تهرانآزمون ماک آیلتس در قمآزمون ماک آیلتس در مشهدآزمون ماک آیلتس در یزدآمادگی آزمون celpipآموزش آیلتس تضمینی اصفهانآموزش آیلتس تضمینی در اصفهانآموزش آیلتس تضمینی در تهرانآموزش آیلتس تضمینی در کرجآموزش آیلتس و تافل در تبریزآموزش تضمینی آیلتس در اهوازآموزش سلپیپآيلتس تضميني در كرجآیلتس تضمینیآیلتس تضمینی 7 اصفهانآیلتس تضمینی 7 بدون آزمونآیلتس تضمینی اصفهانآیلتس تضمینی اهوازآیلتس تضمینی تبریزآیلتس تضمینی تهرانآیلتس تضمینی خصوصیآیلتس تضمینی در اصفهانآیلتس تضمینی فشردهآیلتس تضمینی کرمانشاهآیلتس تضمینی مشهدآیلتس تضمینی یزدآیلتس در مشهدآیلتس یزدامتحان سلپیپایلتس تضمینی در تبریزایلتس تضمینی در کرمانایلتس تضمینی کرجایلتس تضمینی کرمانبرگزاری آزمون CELPIPبهترین استاد زبان در تبریزبهترین کلاس آیلتس در رشتبهترین کلاس آیلتس در غرب تهرانبهترین مدرس CELPIPبهترین مدرس سلپیپثبت نام آزمون CELPIPخانه سلپیپدانلود منابع آزمون celpipسلپیپسلپیپ اصفهانسلپیپ ایرانسلپیپ تهرانسلپیپ چیستسلپیپ در اصفهانسلپیپ در ایرانکلاس آیلتس از پایهکلاس آیلتس اصفهانکلاس آیلتس اهوازکلاس آیلتس بابلکلاس آیلتس بندرعباسکلاس آیلتس بوشهرکلاس آیلتس پاسدارانکلاس آیلتس پونککلاس آیلتس تبریزکلاس آیلتس تخصصیکلاس آیلتس تضمینیکلاس آیلتس تضمینی در اصفهانکلاس آیلتس تضمینی در تهرانکلاس آیلتس تهرانکلاس آیلتس تهرانپارسکلاس آیلتس جنرالکلاس آیلتس چیستکلاس آیلتس خصوصیکلاس آیلتس خصوصی در تهرانکلاس آیلتس خوبکلاس آیلتس خوب تهرانکلاس آیلتس خوب در اصفهانکلاس آیلتس خوب در تهرانکلاس آیلتس خوب در کرجکلاس آیلتس در اصفهانکلاس آیلتس در بابلکلاس آیلتس در بوشهرکلاس آیلتس در تهرانکلاس آیلتس در غرب تهرانکلاس آیلتس در قزوینکلاس آیلتس در قمکلاس آیلتس در کرجکلاس آیلتس در کرمانشاهکلاس آیلتس در گرگانکلاس آیلتس در گیلانکلاس آیلتس در لاهیجانکلاس آیلتس در مشهدکلاس آیلتس در یزدکلاس آیلتس رایگانکلاس آیلتس رشتکلاس آیلتس ریدینگکلاس آیلتس فشرده تهرانکلاس آیلتس فشرده در تهرانکلاس آیلتس فوق فشردهکلاس آیلتس مجازیکلاس آیلتس مشهدکلاس آیلتس موسسهکلاس آیلتس میدان انقلابکلاس آیلتس میدان ولیعصرکلاس آیلتس نارمککلاس آیلتس نیاورانکلاس آیلتس همدانکلاس آیلتس ونککلاس آیلتس یزدکلاس ایلتس بندرعباسکلاس ایلتس جمعه هاکلاس ایلتس چیهکلاس ایلتس در بندرعباسکلاس ایلتس ساریکلاس ایلتس شهرک اکباتانکلاس برای آیلتسکلاس پری آیلتسکلاس تضمینی آیلتس در تبریزکلاس خصوصی celpipکلاس خصوصی آیلتس در رشتکلاس خصوصی آیلتس مشهدکلاس خصوصی سلپیپکلاس رایتینگ آیلتسکلاس زبان آیلتس تهرانکلاس زبان آیلتس در اصفهانکلاس زبان آیلتس در تهرانکلاس زبان آیلتس در رشتکلاس زبان آیلتس در غرب تهرانکلاس زبان آیلتس در مشهدکلاس زبان آیلتس در یزدکلاس زبان آیلتس رشتکلاس زبان آیلتس غرب تهرانکلاس زبان آیلتس مشهدکلاس زبان آیلتس یزدکلاس عمومی آیلتسکلاس فشرده آیلتس تبریزکلاس فشرده آیلتس چقدر طول میکشد؟کلاس گرامر آیلتس در تهرانکلاس گرامر ایلتسکلاسهای پری ایلتسکلاسهای گروهی ایلتسمراکز برگزاری آزمون آیلتس در مشهدمنابع آزمون CELPIPمنابع آزمون سلپیپمنابع سلپیپنمونه آزمون celpipهزینه آزمون celpip

امکان ارسال نظر وجود ندارد!