این دوره ها  به منظور تقویت زبان مدیران  سازمان ها و نهاد های دولتی و خصوصی و دانشجویان مدیریت بازرگانی و تجاری و همچنین تجار محترم که در این راستا مشفول کار هستند طراحی شده و به آنان این امکان را خواهد داد تا با برقراری تماس های تلفنی و ایمیل و مکالمات روزمره کاربردی در این راستا و همچنین تسلط بر زبان کارو کمک به ایجاد فرصت های شغلی و کسب و کار جدید و ارتقا شغلی و همچنین برای موفقیت در مصاحبه های شغلی در شرکت های خارجی و داخلی و حتی شرکت در آزمون های بین المللی  BEC   دانشگاه کمبریج آماده گردند .کتب و جزوات انحصاری در این دوره ها تدریس خواهد شد تا کیفیت و بازدهی این دوره ها به طور کامل توسط زبان آموزان لمس گردد.

قابل ذکر است که کامل ترین منبع مکاتبات تجاری توسط اینجاب جمع آوری شده است و در این دوره ها به زبان آموزان به طور کامل تدریس و همچنین فایل های آن به آنان به عنوان هدیه تقدیم خواهد شد.