آیلتس در تهران

در صورت مفقود شدن فرم گزارش نمرات چه باید کرد؟

یک کپی از فرم گزارش نمرات ازمون به مدت دو سال قابل دسترسی میباشد.امکان ارسال این کپی ها برای داوطلبین وجود ندارد، اما آزمون IELTS  در تهران IELTSمیتواند این فرم را برای موسسه ی مربوطه یا سفارت ارسال کند. حداکثر پنج نسخه به صورت رایگان فرستاده میشوند ولی تعداد بیشتر مشمول هزینه ی کمی میشوند. برای جزئیات بیشتر با مرکز آزمون خود و بهترین معلم خصوصی آیلتس IELTS صحبت کنید. ‘

 

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون IELTS  در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید آیلتس IELTS ( بهترین استاد آیلتس IELTS  ) ( بهترین موسسه آیلتس IELTS  ) ( بهترین معلم خصوصی آیلتس IELTS ) ( آیلتس IELTS  در تهران ) ( آیلتس IELTS  تضمینی ) ) ( تدریس خصوصی  آیلتس IELTS  تضمینی )    موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند

 

‘با چه فاصله ی زمانی میتوانم دوباره آزمون IELTS  در تهران  بدهم؟’

هیچ محدودیتی وجود ندارد. با این حال، آیلتس توصیه می کند که مدت زمانی را به مطالعه کردن مشغول شوید و بعد دوباره خودتان را محک بزنید. قبل از تست دوباره مطالعه بیشتری انجام دهید.در همین راستا برخی مراکز دوره های آمادگی ازمون و کلاس های زبان ارائه می دهند. همچنین می توانید برای بهبود مهارت های خود از منابع معتبر درسی و بهترین معلم خصوصی آیلتس IELTS استفاده کنید.’

“اگر در درستی نتیجه ی ازمون آزمون IELTS  در تهران تردید داشته باشم تکلیف چیست؟

شما می توانید تا شش هفته بعد از تاریخ ازمون، درخواست خود را برای بررسی نتیجهارائه دهید. شما باید برای این کار مبلغی را پرداخت کنید، که در صورت تغییر نمره،این مبلغ به طور کامل بازپرداخت می شود. توجه داشته باشید که طراحان وممتحنینIELTSاز معیارهای ارزیابی دقیق استفاده می کنند و پیوسته تحت نظارت هستند. این فرایند دارای بالاترین سطح کنترل کیفیت است. ”

اگر بر اثر مشکلی در رسیدن به جلسه تاخیر داشته باشم چه اتفاقی می افتد؟

‘مرکز آزمون ممکن است امکان شرکت در ازمون بعدی را برای شما فراهم کند.’

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون IELTS  در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید آیلتس IELTS ( بهترین استاد آیلتس IELTS  ) ( بهترین موسسه آیلتس IELTS  ) ( بهترین معلم خصوصی آیلتس IELTS ) ( آیلتس IELTS  در تهران ) ( آیلتس IELTS  تضمینی )  موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند

 

عکاسی درروزازموناز چه قرار است؟

برخی حوزه های امتحانی روش جدیدی را برای افزایش سطح امنیت داوطلبین معرفی کرده اند که شامل گرفتن عکس از متقاضیان در روز آزمون و بررسی و تایید انها است. در این روش جدید، کارمندان اداری IELTS،ازافراد حاضر شونده در ازمون،یک عکس پاسپورتی تهیه میکنند. عکاسی معمولا در روز امتحانspeakingانجام می شود. ‘

 

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون IELTS  در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید آیلتس IELTS ( بهترین استاد آیلتس IELTS  ) ( بهترین موسسه آیلتس IELTS  ) ( بهترین معلم خصوصی آیلتس IELTS ) ( آیلتس IELTS  در تهران ) ( آیلتس IELTS  تضمینی )  موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند

 

 عکس های داوطلبین آزمون IELTS  در تهران  به چه منظور استفاده می شنود؟

این عکس ها در فرم داوطلبین چاپ خواهد شد و فقط برای اهداف مربوط به آزمون (شامل صدور صورت حساب آزمایشی، تأیید سازمان و غیره)، مطابق با قوانین حفاظت از داده های ملی و بین المللی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون IELTS  در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید آیلتس IELTS ( بهترین استاد آیلتس IELTS  ) ( بهترین موسسه آیلتس IELTS  ) ( بهترین معلم خصوصی آیلتس IELTS ) ( آیلتس IELTS  در تهران ) ( آیلتس IELTS  تضمینی )  موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند

 

گرفتن عکس آزمون IELTS  در تهران  چقدر زمان خواهد برد؟

به طور متوسط ​​۳۰ ثانیه طول می کشد. این فرآیند معمولا در محل برگزاری آزمون انجام می پذیرد. همیشه به داوطلبین توصیه می شود به منظور گرفتن عکس کمی قبل از تایم مقرر مصاحبه خود به حوزه ی امتحانی برسند ”

“اگر از ازمونspeaking آزمون IELTS  در تهران ،انصراف دهم و موفق نشوم درعکاسی روز آزمون آزمون IELTS  در تهران شرکت کنم، آیا هنوز می توانم TRF را دریافت کنم؟”

‘این یک سیستم شناسایی معتبر برای ارتقاء امنیت آزمون آیلتس است.چنانچهدر آزمون speaking شرکت نکنید و قبل از اتمام تایم مقرر عکس برداری از چهره ی شما صورت نگیرد فرم نتیجه آزمون (TRF) را برای شما صادر نخواهد شد. اگر تصمیم گرفتید در امتحان speaking شرکت نکنید اما ازTRFبرخوردار شوید، باید حتما به حوزه ی امتحان بیایید تا فرایند عکاسی صورت پذیرد. ‘

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون IELTS  در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید آیلتس IELTS ( بهترین استاد آیلتس IELTS  ) ( بهترین موسسه آیلتس IELTS  ) ( بهترین معلم خصوصی آیلتس IELTS ) ( آیلتس IELTS  در تهران ) ( آیلتس IELTS  تضمینی )  موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند

 

آیا می توانم از شرکت درعکاسی روز آزمون آزمون IELTS  در تهران  امتناع کنم؟

عکاسی روز آزمون آیلتس یک طرح  مهم همگانی است که نیاز به همکاری و مشارکت همه ی داوطلبین دارد. اگر سوالی دارید، یا این موضوع باعث ازردگی شما در روز آزمون می شود،بلافاصله کارکنانرا مطلع سازید.اما امتناع از پیروی اینمراتب امنیتی ممکن است ممانعت ازشما برای شرکت در ازمون را به دنبال داشته باشد و متاسفانهدر این صورت مشمول عودت نیز نخواهید شد.

به این برگه امتیاز دهید.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!