تصحیح writing

بی شک یکی از دغدغه های زبان آموزان گرامی، علی الخصوص در آزمونهای اخیرTOEFLوCELPIPو IELTSو… برگزار شده در ایران، برآورد دقیق نمره اسکیل Writing با توجه به استانداردهای تصحیح اوراق توسط ممتحنین آزمون می باشد که با توجه به هزینه شرکت در این آزمونها، چنین امکانی به آسانی میسر نمی باشد. SIRielts با درک این موضوع و ایجاد سامانه ای جهت ارسال و تصحیح برگه های Writing داوطلبین گرامی متقاضی شرکت در آزمون های زبان سعی در ارائه خدماتی بهتر و کاملتر را به زبان آموزان محترم دارد.

جهت هماهنگی تصحیح رایتینگ با شماره: ۰۹۱۲۱۲۵۶۲۹۱ تماس حاصل نمایید.