آیا به دنبال ازمونی هستید که از همه ی استانداردهای لازم برخوردار باشد؟ایا هنوزمطمئن نیستید که آزمون GREبرای شما مناسب تر است یا TOEFL؟

GRE و TOEFL آزمون TOEFL IBT   در تهران هر دو از امتحاناتی هستند که افراد برای تحصیلات تکمیلی به مدرک ان نیاز دارند. اما تفاوت نقش آین دو ازمون در روند پذیرش است . در ادامهتوضیحاتی کلی از هر دو تست،وچگونگی مقایسه ی دو ازمون با یکدیگر و راهنمای انتخاب ازمون را ارائه خواهیم داد.

 

GREو TOEFLچه اهدافی را دنبال میکنند؟

قبل از بررسی عمیق و دقیق هر دو ازمون اجازه دهید تا تفاوت اصلی در کاربردGRE و آزمون TOEFL IBT   در تهران TOEFL را بیان کنیم: هدف از گرفتن مدرک ازمون. GRE امتحان فارغ التحصیلی از یک دانشگاه برای ورود به دانشگاه جدیدبه منظور ادامه تحصیل است در حالی که TOEFL آزمون سنجش مهارت های زبان انگلیسی شما است.دانشگاه ها به نمرات GREنیاز دارند تا مطمئن شوند که شما از سطحی از دانش پایه برخوردار هستید که بتوانید دروس دوره های کارشناسی ارشد را بخوانید.اما نمرات آزمون TOEFL IBT   در تهران TOEFLبه منظور محک زدن مهارت های انگلیسی شما برلی ادامه تحصیل در یک مدرسه ی انگلیسی زبان است.بسیاری از تفاوت های میان این دو ازمون به تفاوت کاربرد انها برمیگردد.

 

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون TOEFL IBT   در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتیید TOEFL IBT  ( بهترین استاد TOEFL IBT   ) ( بهترین موسسه  TOEFL IBT ) ( بهترین معلم خصوصی TOEFL IBT   ) (TOEFL IBT   در تهران )  TOEFL IBT تضمینی )  موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند

 مقایسه یTOEFLوGRE

در این بخش، توضیح مختصری از GRE و آزمون TOEFL IBT   در تهران TOEFL را شرح ،و فرمت هر دو آزمون را توضیح خواهیم داد.در پایان نموداری خواهیم داشت که امکان مقایسه دو ازمون را به راحتی فراهم میکند.

 

GRE:

GRE یک آزمون استاندارد است که برای سنجش آمادگی علمی افراد برای ادامه تحصیل مورد استفاده قرار می گیرد GREدارای سه بخش اصلی است: نوشتن تحلیلی، استدلال کمی و استدلال کلامی.

نوشتن تحلیلی از دو مقاله تشکیل شده که برای هر کدام ۳۰ دقیقه زمان داده خواهد شد. محدوده نمره این بخش از ۰-۶ است.

استدلال کمی و استدلال تحلیلی هر یک از دو سری ۲۰ سوالی تشکیل شده اند که در مجموع این دو بخش دارای۸۰ سوال چند گزینه ای هستند. استدلال کلامی و استدلال کمی از بارم بندی یکسان برخوردارند. محدوده نمره آین دو از۱۳۰-۱۷۰ است. برای GRE، نمرات سه بخش معمولا به طور جداگانه گزارش می شوند و با هم ترکیب نمی شوند.

موضوع تعداد سوالات زمان داده شده
نوشتن تحلیلی ۲ مقاله ۶۰ دقیقه
استدلال کلامی (دو بخش) ۲۰ سوال در هر بخش ۳۰ دقیقه برای هر بخش
استدلال کمی (دو بخش) ۲۰ سوال در هر بخش ۳۵ دقیقه برای هر بخش

 

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون TOEFL IBT   در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتیید TOEFL IBT  ( بهترین استاد TOEFL IBT   ) ( بهترین موسسه  TOEFL IBT ) ( بهترین معلم خصوصی TOEFL IBT   ) (TOEFL IBT   در تهران )  TOEFL IBT تضمینی )  موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند

 

TOEFL

آزمون TOEFL IBT   در تهران TOEFL، امتحان سنجش مهارت های زبان انگلیسی است که توسط ETS(سازمان طراحی و تولید GRE) طراحی وتولید شده است. آزمون TOEFL IBT   در تهران TOEFL برای سنجش زبان انگلیسی دانشجویان غیر انگلیسی زبانی که قصد ادامه تحصیل در کشورهای انگلیسی زبان را دارند استفاده میشود. 

TOEFL آزمون TOEFL IBT   در تهران  به طور کلی ۳.۵ ساعت به طول می انجامد و شامل چهار بخش است: Reading,Writing,Listening ,Speaking.برای هر بخش، نمره ۰-۳۰ اختصاص داده شده است. این نمرات با هم جمع زده خواهند شد، به طوری که کل نمره TOEFL از ۰-۱۲۰ خواهد بود.

بخش تعداد سوالات زمان داده شده
خواندن ۳۶-۵۶ ۶۰-۸۰ دقیقه
شنیداری ۳۴-۵۱ ۶۰-۹۰ دقیقه
گفتاری ۶ پارت ۲۰ دقیقه
نوشتاری ۲ پارت ۵۰ دقیقه

 

به این برگه امتیاز دهید.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!