تکمیل عبارات در Reading  آیلتس  بخش اول :

روش حل این سوالات،به این صورت است که داوطلبین موظفند با استفاده از لغات موجود در متن جملات را تکمیل کنند.پس ابتدا به مهارت scanning برای پیدا کردن اطلاعات مورد نظر در متن نیاز دارند،و پس از ان باید متن را به دقت بخوانند تا بتوانند جملات را با کلمات صحیح تکمیل کنند.

 

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون IELTS  در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید آیلتس IELTS ( بهترین استاد آیلتس IELTS ) ( بهترین موسسه آیلتس IELTS  ) ( بهترین معلم خصوصی آیلتس IELTS ) ( آیلتس IELTS  در تهران ) ( آیلتس IELTS تضمینی ) ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS  تضمینی ) (آیلتس IELTS در تهران ) (آیلتس IELTS تضمینی ) (آیلتس IELTS  در تهران ) ( آزمون آیلتس IELTS در ایران ) ( آزمون آیلتس IELTS  ) ( منابع آزمون  آیلتس IELTS ) ( کلاس  آیلتس IELTS ) ( آموزش آیلتس IELTS) ( دوره فشرده آیلتس IELTS ) ( تضمینی آیلتس IELTS ) ( تضمینی آیلتس IELTS در تهران ) ( کلاس خصوصی آیلتس IELTS ) ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS )  ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS تضمینی )     موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند.

 

مثال:

به جملات زیر نگاه کنید.پس از ان متن را بخوانید و سعی کنید با استفاده از کلمات مناسب،جملات را کامل کنید:

. Many people have received a training contract with a ………… newspaper.1

………… Pre-entry training courses are held at approved2.

. ۳.Send a letter or email to the editors of newspapers to ask about becoming a temporary…………………..

 

A career in journalism

How do I get into journalism?

Trainees come into the industry by a variety of routes. Some are recruited directly by a newspaper in their local area and carry out their basic training under the terms of a training contract. This is known as direct entry.

However, the majority of trainees are recruited after attending vocational education and training courses. These are normally for graduates. Such courses are generally run by colleges accredited by the National Council for the Training of Journalists. This route is known as pre-entry.

Some colleges will grant places to people on pre-entry courses only if they have already had a work experience placement at a newspaper. Therefore, it would be sensible for you to write to a number of local newspaper editors to ask if they will allow you to join their team of reporters as an observer for a few days. Explain why you think you would make a good reporter and try to pick a time other than July, when pressure on work experience places is at its greatest. You should try to be the applicant who stands out as the most committed to newspaper journalism, and the most able. But do not be put off if you receive rejection letters, as there is strong competition for places. Editors appreciate and respect determination and persistence.

Many people ask about becoming freelance journalists. To begin with, you must know the paper you’re hoping to write for; the article should be approximately the same number of words normally employed by the editorial column in that paper, and on one of the topics that are most likely to be used. Approach the editor in writing. Send a written synopsis of your article, enclosing some information about yourself and, if possible, some other articles you have had printed, whether in your local paper or in your student magazine.

(Key: 1 local, 2 college, 3 observer)

 

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون IELTS  در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید آیلتس IELTS ( بهترین استاد آیلتس IELTS ) ( بهترین موسسه آیلتس IELTS ) ( بهترین معلم خصوصی آیلتس IELTS ) ( آیلتس IELTS در تهران ) ( آیلتس IELTS تضمینی ) ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS تضمینی ) (آیلتس IELTS در تهران ) (آیلتس IELTS تضمینی ) (آیلتس IELTS در تهران ) ( آزمون آیلتس IELTS در ایران ) ( آزمون آیلتس IELTS ) ( منابع آزمون  آیلتس IELTS ) ( کلاس آیلتس IELTS ) ( آموزش آیلتس IELTS) ( دوره فشرده آیلتس IELTS ) ( تضمینی  آیلتس IELTS ) ( تضمینی آیلتس IELTS در تهران  ) ( کلاس خصوصی آیلتس IELTS ) ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS )  ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS تضمینی ) موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند.

 

به یاد داشته باشید،لغاتی که از انها برای تکمیل جملات استفاده میکنید،باید عینا لغات برگرفته از متن باشند و نباید هیچ گونه تغییری در انها ایجاد کنید.برای مثال،در این نمونه،اگر به جای لغت observer ،از لغت journalist استفاده کنید،پاسخ شما نادرست محسوب میشود.املای صحیح کلمات نیز در این بخش مهم است،پس در انتقال صحیح لغات دقت کنید.

حال به ساختار سوالات توجه کنید.ساختار گرامری و لغوی سوالات لزوما با این ساختارها در عبارت مربوطه در متن،برابر نیست.برای مثال،دوباره به سوال ۱ نگاه کنید. عبارت مربوط به این سوال در متن به صورت زیر نوشته شده است:

Some are recruited directly by a newspaper in their local area and carry out their basic training under the terms of a training contract.

در این عبارت،زمان جمله،حال ساده میباشد.در صورتی که در سوال از ماضی نقلی استفاده شده است.

در سوال ۳،نمونه ی استفاده از عبارات هم مفهوم را داریم.سوال، عبارت “emailsend a letter or”  را به کار برده،در صورتی که در متن از لغت “”write  برای این مورد استفاده شده است.

همانگونه که نحوه ی به کار گیری مترادفات و عبارات هم مفهوم را در بخش تطبیق داده ها دیدیم، این موارد در بخش تکمیل عبارات نیز،حائز اهمیت هستند.در حقیقت،توانایی تشخیص این مترادفات و عبارات در بخش Reading ازمون ایلتس حیاتی است زیرا در اغلب سوالات دیده میشود.بنابراین یادداشت و ذخیره ی مثال هایی که در این زمینه با انها مواجه میشوید،میتواند بسیار مفید باشد.

 

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون IELTS  در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید آیلتس IELTS ( بهترین استاد آیلتس IELTS  ) ( بهترین موسسه آیلتس IELTS  ) ( بهترین معلم خصوصی آیلتس IELTS ) ( آیلتس IELTS در تهران ) ( آیلتس IELTS تضمینی ) ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS تضمینی ) (آیلتس IELTS در تهران ) (آیلتس IELTS تضمینی ) (آیلتس IELTS در تهران ) ( آزمون آیلتس IELTS در ایران ) ( آزمون آیلتس IELTS  ) ( منابع آزمون  آیلتس IELTS ) ( کلاس آیلتس IELTS ) ( آموزش آیلتس IELTS) ( دوره فشرده آیلتس IELTS ) ( تضمینی آیلتس IELTS ) ( تضمینی آیلتس IELTS در تهران ) ( کلاس خصوصی آیلتس IELTS ) ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS )  ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS تضمینی ) موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند.

به این برگه امتیاز دهید.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!