مهارت های نوشتاری آزمون آیلتس و مشکلات داوطلبین

پیش از اغاز این مبحث،به جدول زیر درباره ی بخش Writing ازمون توجه کنید.

ازمون اکادمیک:

وظیفه تعداد لغات زمان شرح وظیفه
۱ ۱۵۰ ۲۰ توصیف اطلاعات تصویری
۲ ۲۵۰ ۴۰ مقاله نویسی

 

ازمون عمومی:

وظیفه تعداد لغات زمان شرح وظیفه
۱ ۱۵۰ ۲۰ نامه نویسی
۲ ۲۵۰ ۴۰ مقاله نویسی

 

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون IELTS  در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید آیلتس IELTS ( بهترین استاد آیلتس IELTS ) ( بهترین موسسه آیلتس IELTS  ) ( بهترین معلم خصوصی آیلتس IELTS ) ( آیلتس IELTS  در تهران ) ( آیلتس IELTS  تضمینی ) ) ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS  تضمینی ) (آیلتس IELTS در تهران ) (آیلتس IELTS تضمینی ) (آیلتس IELTS  در تهران ) ( آزمون آیلتس IELTS در ایران ) ( آزمون آیلتس IELTS  ) ( منابع آزمون  آیلتس IELTS ) ( کلاس آیلتس IELTS ) ( آموزش  آیلتس IELTS) ( دوره فشرده  آیلتس IELTS ) ( تضمینی  آیلتس IELTS ) ( تضمینی آیلتس IELTS در تهران  ) ( کلاس خصوصی   آیلتس IELTS ) ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS )  ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS تضمینی ) موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند.

 

برخی از مشکلاتی که داوطلبین در این بخش دچار ان میشوند:

*عدم توانایی برقراری ارتباط میان جملات

* دامنه ی واژگان محدود

*عدم مهارت در شرح و بسط مطالب

*عدم وجود ترتیب منطقی در بیان ایده ها

*خطاهای گرامری فراوان

*استفاده از ساختارهای بسیار ساده

*اشکالات املایی فراوان

*عدم بیان ایده های شخصی در کنار ایده های عمومی

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون IELTS  در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید آیلتس IELTS ( بهترین استاد آیلتس IELTS ) ( بهترین موسسه آیلتس IELTS  ) ( بهترین معلم خصوصی آیلتس IELTS ) ( آیلتس IELTS  در تهران ) ( آیلتس IELTS  تضمینی ) ( تدریس خصوصی  آیلتس IELTS  تضمینی ) (آیلتس IELTS در تهران ) (آیلتس IELTS تضمینی ) (آیلتس IELTS  در تهران ) ( آزمون آیلتس IELTS در ایران ) ( آزمون آیلتس IELTS ) ( منابع آزمون  آیلتس IELTS ) ( کلاس  آیلتس IELTS ) ( آموزش آیلتس IELTS) ( دوره فشرده  آیلتس IELTS ) ( تضمینی آیلتس IELTS ) ( تضمینی آیلتس IELTS در تهران ) ( کلاس خصوصی آیلتس IELTS ) ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS )  ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS تضمینی ) موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند.

 

ارزیابی یک مقاله:چگونه میتوانیم خوب بنویسیم؟

برای اینکه بتوانیم مشکلات خود را در این زمینه برطرف کنیم و توانایی خوب نوشتن را کسب کنیم، لازم است ابتدا به اینکه چگونه میتوان نویسنده ای حرفه ای شد،بپردازیم.به پرسش زیر و مثال هایی از پاسخ های داوطلبان به ان توجه کنید:

Question: In many countries people are eating more and more unhealthy food. What are the causes of this and what can be done about it?

Answer:

One of the reasons why the number of people eating food that is less nutritious is increasing is that there is so much fast food available nowadays. Another factor is that this type of food is often very affordable and, as a result of price and availability, more andmore of it is consumed.

One possible solution could be to increase the amount of education about food and health given in schools. This would help people to make more informed choices about what they eat, both as children and as adults.

نقد و بررسی:پاسخ این داوطلب،خوب و قابل قبول است.زیرا کاملا مرتبط با سوال است و سازماندهی ایده ها روشن و منطقی است.

ساختارها متناسب با سطح متن و کلمات استفاده شده مرتبط با موضوع هستند.همچنین جملات از لحاظ گرامری صحیح میباشند.

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون IELTS  در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید آیلتس IELTS ( بهترین استاد آیلتس IELTS ) ( بهترین موسسه آیلتس IELTS  ) ( بهترین معلم خصوصی آیلتس IELTS ) ( آیلتس IELTS  در تهران ) ( آیلتس IELTS  تضمینی ) ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS تضمینی ) (آیلتس IELTS در تهران ) (آیلتس IELTS تضمینی ) (آیلتس IELTS  در تهران ) ( آزمون آیلتس IELTS  در ایران ) ( آزمون آیلتس IELTS ) ( منابع آزمون  آیلتس IELTS ) ( کلاس آیلتس IELTS ) ( آموزش  آیلتس IELTS) ( دوره فشرده آیلتس IELTS ) ( تضمینی آیلتس IELTS ) ( تضمینی آیلتس IELTS در تهران ) ( کلاس خصوصی آیلتس IELTS ) ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS )  ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS تضمینی ) موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند.

 

طبقه بندی معیارهای امتیازدهی:

در بخش Writing ازمون ایلتس،توانایی داوطلبین در چهار حوزه ارزیابی میشود:

۱.محتوای پاسخ

۲.انسجام و پیوستگی پاسخ

۳.واژگان و لغت

۴.صحت گرامری

در ادامه به هر زیر مبحث به طور جداگانه میپردازیم.

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون IELTS  در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید آیلتس IELTS ( بهترین استاد آیلتس IELTS ) ( بهترین موسسه آیلتس IELTS ) ( بهترین معلم خصوصی آیلتس IELTS ) ( آیلتس IELTS در تهران ) ( آیلتس IELTS  تضمینی ) ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS  تضمینی ) (آیلتس IELTS در تهران ) (آیلتس IELTS تضمینی ) (آیلتس IELTS  در تهران   ) ( آزمون آیلتس IELTS در ایران ) ( آزمون آیلتس IELTS  ) ( منابع آزمون آیلتس IELTS ) ( کلاس آیلتس IELTS )  ( آموزش  آیلتس IELTS) ( دوره فشرده آیلتس IELTS ) ( تضمینی آیلتس IELTS ) ( تضمینی آیلتس IELTS در تهران ) ( کلاس خصوصی آیلتس IELTS ) ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS ) ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS تضمینی ) موفقیت شما را در این آزمون تضمین میکند.

به این برگه امتیاز دهید.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!