نحوه نمره دهی بخش writing آزمون سلپیپ کانادا

پوشش موضوع ادراکی و ارتباطی دایره ی لغات انسجام/معنا  

 

 

ارتباط/لحن/طول متن/تعداد لغات نوع لغات به کار برده شده/املا/دستور زبان/پاراگراف بندی انتخاب مناسب لغات/استفاده در جای مناسب/صحت و دقت در به کارگیری لغات سازماندهی/ شیوایی/ عمق معنا فاقد مهارت مهارت های زبانی
متن نامرتبط با موضوع و نامفهوم است پاسخ کاملا نامفهوم و غیرقابل درک است. پاسخکاملانامفهوموغیرقابلدرکاست. عدم پاسخگویی به سوال/ پاسخ کاملا نامرتبط یا غیر قابل درک حداقل
متن دقیقا به موضوع اشاره نکرده .بسیاری از بخش ها نامرتبط هستند و لحن نیز نامناسب است.تعداد لغات نیز کمتر از حد مجاز است. ساختارزبانینسبتاضعیف

دارایمشکلاتفراواندراستفادهازلغتمناسب،املا،نشانهگذاری،دستورزبانوپاراگرافبندی

دارای لغات محدود و عدم به کارگیری لغات در جای مناسب خود ایده ها،با شیوه ی صحیحی سازماندهی نشده اند و پاسخ تقریبا ناواضح و ناکارمد است دارای مهارت های پایه
بیشر بخش های متن مرتبط است اما لحن خیلی مناسب نیست.تعداد لغات ممکن است بسیار بیشتر یا کمتر از حد مجاز باشد. ساختارزبانیضعیف

ایجاددرکمحدودازمتن/ضعفدراستفادهازلغتمناسب،املا،نشانهگذاری،دستورزبانوپاراگرافبندی

استفاده از لغات محدود و در مواردی نامناسب بعضا ایده ها سازمان یافته اند.اما پاسخ از انسجام معنایی چندانی برخوردار نیست. برخوردار از مهارت کافی
پوشش دهی مطلب انجام شده و لحن تقریبا بدون اشکال است.تعداد لغات ممکن است بسیار بیشتر یا کمتر باشند. ساختار زبانی مناسب. ایجاد قابلیت درک واضح از متن.خطاهای محدود املا،نشانهگذاری،دستورزبانوپاراگرافبندی منجر به برداشت نادرست از متن نخواهند شد استفاده از کلمات مناسب و مرتبط با موضوع. ارتکاب اشتباهات خیلی محدود ایده ها نسبتا از سازماندهی خوبی برخوردار هستند اما ساختار معنایی کاملا بی نقص نیست. دارای مهارت عالی
پاسخ شامل اطلاعات مفید و موثری است.لحن به کار برده شده،مناسب است و شمار لغات از تعداد کلمات مقرر پیروی میکند. ساختار زبانی مناسب. پاسخ های واضح و کاملا قابل درک. فرمت کلمات،املا،نشانه گذاری،گرامر،و پاراگراف بندی،همه در خدمت کمک به درک مفهوم هستند. انتخاب کلمات، مناسب، به جا و دقیق انجام شده ایده ها،سازماندهی شده هستند و در عین حال،معانی به خوبی منتقل میشوند. پیشرفته
پاسخ داده شده،جامع و کامل و  همچنین متقاعد کننده است.از لحن مناسبی استفاده شده و تعداد لغات،کاملا منطبق بر شمار مجاز است. ساختار زبانی پیشرفته.

درک اسان و موثر مفاهیم.انتخاب کلمات، املا،نشانه گذاری، دستور زبان و پاراگراف بندی ،در درک اسان مفاهیم، بسیار کمک کننده هستند.

دارای لغات غنی، انتخاب های دقیق و کاملا مناسب ایده ها،کاملا سازماندهی شده و مرتبط هستند.مفایم،به صورت عمیق و موثر، و در صورت لزوم،انتزاعی مطرح شده اند.

 

توضیحات مربوط به نحوه ی عملکرد صحیح در بخش writing ازمون    آزمون سلپیپ CELPIP:

جدول بالا،به منظور اگاهی بیشتر داوطلبین از معیارهای قابل قبول طراحان ازمون و مصححان،طراحی شده است.مصححین،مهارت های شما را در هر یک از این چهار دسته بندی،مورد سنجش قرار میدهند. در ادامه میخواهیم سوالاتی را بررسی کنیم که پاسخ به انها،ملاک نمره دهی به داوطلبان خواهد بود منابع سلپیپ:

۱.انسجام و معنا آزمون سلپیپ:

این شاخصه،میزان انسجام و ارتباط ایده ها منابع سلپیپ با هم و پیروی انها از یک الگوی مشخص و پیوسته را مورد ارزیابی قرار میدهد.

 • ایا ایده ها به وضوح بیان شده اند؟
 • ایا سازماندهی انها به گونه ای هست که خواننده بتواند به اسانی با متن همراه شود؟
 • ایا داوطلب قادر به انتقال معنا در سطوح مختلف بوده است؟

۲.دایره ی لغات(واژگان) آزمون سلپیپ:

این مولفه،به بررسی استفاده ی به جا و موثر داوطلب از منابع سلپیپ کلمات،عبارات و اصطلاحات مختلف به منظور معنا بخشیدن به ایده ها میپردازد.

 • ایا دامنه ی لغات،در سطح سوال مطرح شده میباشد؟
 • داوطلب از چه شیوه ای برای بیان ایده ها در قالب کلمات استفاده کرده است؟
 • ایا داوطلب قادر است به هدف انتقال دقیق مفاهیم،کلمات و عبارات را با هم ترکیب کند؟

۳.ساختار و بافتار آزمون سلپیپ:

این مشخصه،میزان شیوایی و قابل درک بودن نوشته ی داوطلبین را از جنبه ی ساختار نوشتاری ان میسنجد.

 • اشتباهات مرتکب شده در زمینه ی منابع سلپیپ فرم،املا،نشانه گذاری و.. تا چه میزان در خوانش متن تاثیر منفی گذاشته است؟
 • ایا تسلط داوطلب بر دستور،در جهت افزایش قدرت درک متن بوده است؟
 • ایا جملات به اندازه ی کافی از پیچیدگی و تنوع در ساخت،برخوردار هستند؟
 • ایا ترتیب بیان و پاراگراف بندی ها به انسجام مطالب قدرت بخشیده است؟
 • ایا کلمات اتصال دهنده و رابط،در جای مناسب استفاده شده اند؟

 

۴.پوشش موضوع آزمون سلپیپ:

اخرین شاخصه،به نحوه ی پوشش موضوع توسط محتوای متن نوشته شده میپردازد.به بیان دیگر،ایا داوطلب دستورالعمل ها و هدف سوال را درک کرده است؟

 • پاسخ های داده شده تا چه میزان در راستای پرسش مطرح شده هستند؟
 • جامعیت پاسخ ها در چه سطحی است؟
 • ایا لحن نوشته برای چارچوبی که متن در ان نگارش شده،مناسب است؟
 • ایا تعداد لغات نوشته شده،از شمار مجاز پیروی میکند؟

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون CELPIP در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید CELPIP در تهران(بهترین استاد CELPIP)(بهترین موسسه CELPIP)(بهترین معلم خصوصی CELPIP)(سلپیپ CELPIP در تهران)(CELPIP تضمینی)(سلپیپ CELPIP در تهران)(سلپیپ CELPIP تضمینی)(سلپیپ CELPIP در تهران)(آزمون سلپیپ CELPIP در ایران)(آزمون سلپیپ CELPIP)(منابع آزمون سلپیپ CELPIP)(کلاس سلپیپ CELPIP)(آموزش سلپیپ CELPIP)(دوره فشرده سلپیپ CELPIP)(تضمینی سلپیپ CELPIP)(سلپیپ CELPIP تضمینی در تهران)(کلاس خصوصی سلپیپ CELPIP) (تدریس خصوصی سلپیپ CELPIP)( تدریس خصوصی سلپیپ CELPIP تضمینی)(خانه سلپیپ) (celpiphouse )(celpiptest)(مرکز آزمون سلپیپ)(آزمون آزمایشی سلپیپ)(مرکز آزمون سلپیپ) (خانه سلپیپ تهران)(مرکز آزمون سلپیپ تهران)(آزمون آزمایشی سلپیپ در تهران)موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند.

به این برگه امتیاز دهید.

Uncategorized

celpip in irancelpip vs ieltsCELPIP تضمینیآزمون آزمایشی سلپیپآموزش خصوصی celpipآموزش خصوصی سلپیپآموزش سلپیپاستاد celipاستاد خصوصی celpipاستاد خصوصی سلپیپاستاد سلپیپ ایرانبرگزاری کلاس آمادگی آزمون Celpipبرگزاری کلاس آمادگی آزمون Celpip بصورت آنلاینبهترین استاد celpipبهترین استاد سلپیپ ایرانبهترین استاد سلپیپ تهرانبهترین مدرس آیلتستدریس خصوصی CELPIPتدریس خصوصی سلپیپثبت نام آزمون سلپیپخانه celpip تهرانخانه سلپیپخانه سلپیپ ( Celpip ) تهرانخانه سلپیپ ایرانخانه سلپیپ تهرانخرید منابع سلپیپدانلود رایگان منابع celpipدوره آمادگی آزمون سلپیپدوره آمادگی آزمون سلپیپ خصوصیدوره آمادگی سلپیپدوره خصوصی celpipدوره خصوصی سلپیپدوره سلپیپ با استاد بهنام علی پوریدوره فشرده سلپیپسلپیپ آسانتر است یا آیلتسسلپیپ بهتر است یا آیلتسسلپیپ یا آیلتسکلاس آمادگی سلپیپکلاس آنلاین celpipکلاس آنلاین سلپیپکلاس خصوصی celpipکلاس خصوصی آیلتسکلاس خصوصی سلپیپکلاس سلپیپ در تهرانمتریال آزمون سلپیپمراکز سلپیپ در ایرانمنابع celpipمنابع آزمون سلپیپمنابع سلپیپ

امکان ارسال نظر وجود ندارد!