نقد و بررسیwriting نمونه رایتینگ آزمون سلپیپ کانادا

به نمونه ی زیر که از CELPIP-General مطرح شده منابع سلپیپ است،توجه کنید.به متن و همچنین نقد ان دقت کنید تا معیارهایی ارزیابی را بهتر بشناسید.

I would like to choose the old plan in which I use only 1% of my salary to pay for thishealth plan. In this health plan, only some dental costs and 50% of my prescription.medicine costs are coveredThe reason is that if all costs are covered, we will not take care of our own health bydoing, eg. exercising, eating sensibly, brushing teeth 3 times a day, sleeping earlyand thinking positively to achieve a healthy mind. If all the health services are free,we tend to abuse it and overuse it. The result is that we get sick more often and thehealth care plan cannot maintain its quality of services at the endWhen we have to pay certain fees of the health care, we tend to do our ownpart to keep ourselves in good shape in order to avoid to pay for doctors’ visitsmedicine and hospital stay.I believe in that the government, the health teams, and also ourselves are allimportant and responsible in the goal of achieving good health, longevity a harmony in this country.

نقد و بررسی آزمون سلپیپ:

اولین نکته ای آزمون سلپیپ که در این نوشته توجه مصحح منابع سلپیپ را جلب میکند،این است که داوطلب از مهارت نوشتاری بالایی برخوردار است.زیرا علاوه بر استفاده از لغات سطح بالا و ساختارهای دستوری مناسب،توانسته به خوبی ایده های خود را با مخاطب به اشتراک بگذارد.با این حال،ایا توانسته پاسخ خوبی برای موضوع منابع سلپیپ مورد بحثارائه دهد و اطلاعات کافی برای تکمیل ایده های خود در نظر بگیرد؟

انسجام و پیوستگی آزمون سلپیپ /حوزه ی معنایی:ایده ها به درستی سازماندهی شده اند،زیرا هر ایده در یک پاراگراف مطرح شده و ترتیب بیان ایده ها،کاملا منطقی است.استدلال ها با معنا هستند و اصطلاحات،در جهت تثبیت ایده ها به کار گرفته شده اند.

حوزه ی لغوی:این مقاله،از سطح مناسبی از لغات برخوردار است.کلمات و عباراتی مانند:

“eating sensibly,” “abuse,” “overuse,” ,“quality of service”

این امکان را به نویسنده میدهند تا معنا و مفهوم را به درستی منتقل کند.با این وجود،در بعضی قسمت های متن استفاده ی نابجا از برخی کلمات به چشم میخورد.

حوزه ی انتقال مفاهیم/ادراکی:این داوطلب منابع سلپیپ با به کار گیری سطح مناسبی از دستور زبان و ساختار جمله،درک بیشتر ایده ها را برای مخاطب،اسان و ممکن ساخته است.در بیشتر بخش های متن، ساختار زبانی آزمون سلپیپ مناسب در خدمت انتقال مفاهیم است.خطاهای جزئی گرامری نیز وجود دارند اما به معنای متن لطمه ای وارد نمیکنند.

ارتباط متن با موضوع مطرح شده:داوطلب سعی داشته تمام محتوای مورد نیاز را پوشش دهد اما همچنان میتوانسته اطلاعات مرنبط بیشتری را ذکر کند.اگر سوال مطرح شده را با متنی که توسط این داوطلب نوشته شده مقایسه کنید،خواهید دید که نویسنده کمی خارج از خط فکری سوال حرکت کرده است.هدف پرسش منابع سلپیپ مطرح شده،این است که نویسنده کدام گزینه را ترجیح میدهد و چرا.اما داوطلب پاسخ به این پرسش را تنها در بند اول،ان هم به صورت خیلی کوتاه مورد بررسی قرار میدهد.و در ادامه ی متن خود،درباره ی این مسئله که چرا اشخاص باید مبلغ بیمه ی درمانی را بپردازند صحبت کرده است.

در بند اخر آزمون سلپیپ نیز هیچ اشاره ای به کمپانی که در ان مشغول به کار است و یا گزینه ی انتخابی خود نکرده و در عوض درباره ی موضوعات مختلف و در همی صحبت کرده که روش بسیار ضعیفی برای جمع بندی یک بحث میباشد.نویسنده منابع سلپیپ ،باید زمان بیشتری را به بیان دلیل اینکه چرا برنامه ی قبلی برای او و خانواده اش بهتر بوده میپرداخته و کمتر راجع به مراقبت های درمانی صحبت میکرده است.

بنابراین،این داوطلب در سه حوزه ی اولیه موفق به کسب نمره ی عالی میشود اما در حوزه ی نهایی با کسری نمره مواجه میشود زیرا تمرکز خود را روی مبحث از دست داده منابع سلپیپ و به مسیرهای انحرافی کشیده شده است.

 

نکات مطالعه آزمون سلپیپ:

سوال مطرح شده را با دقت و توجه کامل بخوانید.پیش از اینکه پاسخگویی را اغاز کنید،از درک مفهوم انچه که از شما خواسته شده،اطمینان حاصل کنید تا بتوانید روی یک نقطه ی صحیح تمرکز کنید.پس از پایان نگارش خود نیز،دوباره سوال را بخوانید تا از پوشش دادن تمامی جوانب منابع سلپیپ مطمئن شوید.همانند قسمت نخست،دقت روی این موارد زمان میبرد.اما هرچه در این بخش دقیق تر عمل کنید،نتیجه ی بهتری کسب خواهید کرد.

 

استراتژی های موفقیت آزمون سلپیپ:

پیش از ازمون آزمون سلپیپ:

بیاموزید آزمون سلپیپ:مراحل نوشتن را یاد بگیرید.یکی از سیستم های متداول به صورت روبه رو میباشد:

۱.بارش ذهنی

۲.سازماندهی و برنامه ریزی

۳.نگارش پیش نویس اولیه

۴.ویرایش

۵.نگارش پیش نویس نهایی

تمرین کنید آزمون سلپیپ:تمامی مراحلی که در بالا ذکر شد،نیازمند تمرین هستند.شما میتوانید برای تمرین خود  موضوعاتی را از اینترنت و یا کتاب های مرتبط پیدا کنید و هر روز زمانی را به کار کردن با این موضوعات اختصاص دهید تا زمانی که کاملا به تمام مراحل این پروسه مسلط شوید.

بخوانید آزمون سلپیپ:هر روز زمانی را صرف خواندن کنید.این کار،علاوه بر گسترده تر کردن دامنه ی واژگان شما،باعث میشود با سبک های مختلفی از متون و ساختارهای گوناگون منابع سلپیپ زبانی اشنا شوید.

نوشتن آزمون سلپیپ را مشتاقانه دنبال کنید:هر روز بنویسید!نوشتن خاطرات روزانه نیز میتواند مفید باشد اما بیشترین نیاز شما،تمرکز بر روی یادگیری نحوه ی بیان ایده ها و سازماندهی انها در قالب یک مقاله است.

دانش واژگانی آزمون سلپیپ خود را تقویت کنید:سعی کنید منابع سلپیپ روزانه مطالبی را به صورت روتین بخوانید.منابع مفید برای این کار میتواند یک روزنامه،مجله،کتاب یا حتی اینترنت باشد.اما بهتر است مقالاتی را مطالعه کنید که دارای لغات پیچیده تر و عبارات توصیف کننده تری باشند.دفترچه ای را به این منظور تهیه کنید و لغات جدیدی منابع سلپیپ را که با انها رو به رو میشوید،در ان یادداشت کنید.

ساختارهای گرامری آزمون سلپیپ را بیشتر تمرین کنید:خواندن و نوشتن در این راه به کمک شما خواهند امد.به انواع مختلف جملاتی که میبینید یا میشنوید توجه کنید و به تبع ان سعی کنید در نوشتار و گفتار خود از جملات متنوعی استفاده کنید.

ایده هایتان را با هم مرتبط سازید:در مقالاتی که میخوانید به نحوه ی متصل شدن منابع سلپیپ ایده با هم توجه کنید.این کار معمولا با استفاده از عباراتی مانند:

“The first reason is…,” “Another suggestion is…,” or “Finally

I want to stress how important it is to…….””

انجام میگیرد.جای صحیح به کار بردن این عبارات را بیاموزید و از انها در نوشته های خود کمک بگیرید.

به این برگه امتیاز دهید.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!