پانزده دلیل مهم متقضایان آزمون بین المللی PTE و انتخاب آن نسبت به IELTS و مزایای آن نسبت به آن برای افرادی که در انتخاب این دو آزمون تردید و شک دارند و تصمیم گرفتن برای آنها بسیار سخت شده است.