۸ نکته ی طلایی برای موفقیت در بخش شنیداری

در ادامه به ذکر نکاتی میپردازیم که علاوه بر افزایش سرعت عمل شما،باعث افزایش توانایی در پاسخگویی به سوالات خواهند شد.

نکته شماره ۱:ایده ی اصلی موضوع را از طریق شنیدن دریابید.

اطمینان داشته باشید که اولین پرسشی که پس از شنیدن سخنرانی مطرح میشود،درباره ی ایده ی اصلی موضوع است.این نوع سوالات در بین تمام طراحان محبوب است پس باید مطمئن شوید که میتوانید از پس ان برایید.در شروع هر سخنرانی،معمولا شخص سخنران به موضوع اصلی اشاره میکند اما گاهی اوقات مشروح سخنرانی،به جزئیات خاصی از موضوع اصلی ذکر شده میپردازد. پس شما موظفید علاوه بر توجه به موضوعی که سخنران ذکر میکند،نسبت به تغییر یا چند شاخه شدن محتوای کلام نیز هوشیار باشید.به پرسش نمونه ای که ممکن است در این بخش ببینید،توجه کنید: Q. What is the lecture mainly about

a.A comparison of two types of detective novels

.         b.Ways in which detective novels have changed over time

c.The Moonstone as a model for later detective novels

d.Flaws that can be found in the plot of The Moonston

نکته شماره ۲:به لحن گوینده توجه کنید.

گاهی اوقات با سوالاتی راجع به عقیده و دیدگاه گوینده مواجه میشوید.برای اینکه در پاسخ به این نوع سوالات دچار خطا نشوید،باید به لحن و نحوه ی بیان گوینده توجه کنید.برای مثال ایا صدای گوینده هیجان زده،سر در گم و یا غمگین است..؟نمونه ی زیر را ببینیم:

  1. What can be inferred about the professor when he says this: “Uh, it’s hard at this juncture to read this novel and realize that no one had ever done that before, because it all seems so strikingly familiar.”

.         a.He is impressed by the novel’s originality.

b.He is concerned that students may find the novel difficult to read.

.         c.He is bored by the novel’s descriptions of ordinary events.

d.He is eager to write a book about a less familiar subject

 

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون TOEFL IBT   در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتیید TOEFL IBT  ( بهترین استاد TOEFL IBT ) ( بهترین موسسه TOEFL IBT ) ( بهترین معلم خصوصی TOEFL IBT ) ( TOEFL IBT در تهران ) ( TOEFL IBT تضمینی ) ( TOEFL IBT در تهران ) ( TOEFL IBT تضمینی ) ( TOEFL IBT در تهران ) ( آزمون TOEFL IBT در ایران  ) ( آزمون TOEFL IBT  ) ( منابع آزمون  TOEFL IBT ) ( کلاس TOEFL IBT ) ( آموزش  TOEFL IBT) ( دوره فشرده  TOEFL IBT ) ( تضمینی TOEFL IBT ) ( تضمینی TOEFL IBT در تهران ) ( کلاس خصوصی TOEFL IBT ) ( تدریس خصوصی  TOEFL IBT )  ( تدریس خصوصی TOEFL IBT تضمینی ) موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند.

نکته شماره ۳:به نحوه ی ارتباط ایده ها در یک سخنرانی توجه کنید.

در حین گوش دادن به سخنرانی،سعی کنید از الگوی ارتباط ایده ها با هم یادداشت برداری کنید. به بیانی دیگر،به نحوه ی سازماندهی مطالب در مقاله توجه کنید.با این کار،در صورت برخورد با پرسشی که درباره ی چگونگی سازماندهی محتوای مقاله طرح شده باشد،میتوانید به یادداشت های خود مراجعه کنید و به سوال پاسخ دهید.الگوهای مهم در این مورد،

cause/effect, compare/contrast, و یاsteps in a process.

میباشند.

نکته شماره ۴:توجه خود را به نکات کلیدی جلب کنید،نه جزئیات خاص.

سوالات بخش شنیداری ازمون تافل به سنجش اطلاعات شما از جزئیات کوچک نمیپردازند.برای مثال،در ازمون تافل نمیتوانید سوالی درباره ی تواریخ،اسامی یا مکان های خاص پیدا کنید.در عوض سوالات بیشتر در راستای درک شما از نکات کلیدی و مفهوم اصلی متن طرح میشوند.دو نمونه ی زیر را با هم ببینیم:

  1. In what way is The Moonstone different from earlier works featuring a detective?

.         a.In its unusual ending

b.In its unique characters

c.In its focus on a serious crime

d.In its greater length

  1. According to the professor, what do roses in The Moonstone represent?

.         a.A key clue that leads to the solving of the mystery

b.A relief and comfort to the detective

.         c.Romance between the main characters

d.Brilliant ideas that occur to the detective

نکته شماره ۵:به لغات نشانه در بخش های مختلف سخنرانی توجه کنید.

به منظور کسب توانایی در دریافت کلمات نشانه و لغات عطف،باید نحوه ی شنیدن انها را تمرین کنید.این کلمات مانند تابلوهای راهنمایی و رانندگی هستند و شما را از انچه قرار است در مرحله ی بعد بشنوید،اگاه میکنند.کلمات نشانه میتوانند شروع و پایان یک مبحث را یاداور شوند.

نکته شماره ۶:برای سوالاتی که پاسخ انها را بلد نیستید،یک حدس منطقی بزنید.

اگر پاسخ سوالی را بلد نبودید،به راحتی تسلیم نشوید.سعی کنید گزینه ای را که دارای ارتباط بیشتری با ایده ی اصلی است پیدا و انتخاب کنید.راه دیگر استفاده از تکنیک حذف گزینه میباشد.

نکته شماره ۷:از هیچ سوالی بدون پاسخ دادن گذر نکنید.

سوالات بخش شنیداری،باید به ترتیبی که نمایش داده میشوند،پاسخ داده شوند.اگر از سوالی گذر کنید، دیگر نمیتوانید به عقب برگردید و به ان پاسخ دهید.

نکته شماره ۸:برای هیچ سوالی بیش از ۲ دقیقه زمان صرف نکنید.

اگر بخواهید حتی روی فکر کردن به بعضی سوالات بیش از ۲ دقیقه زمان بگذارید،ممکن است با کمبود وقت مواجه شوید و هیچ سوالی ارزش این را ندارد.بهتر است زمان خود را روی پاسخگویی به سوالاتی که بیشتر مطمئن هستید،صرف کنید.حدس زدن پاسخ پرسشی که جواب ان را نمیدانید و پرداختن به سوالات اسان تر،راهکار بسیار بهتری است.

 

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون TOEFL IBT در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتیید TOEFL IBT ( بهترین استاد TOEFL IBT ) ( بهترین موسسه TOEFL IBT ) ( بهترین معلم خصوصی TOEFL IBT ) (TOEFL IBT در تهران ) ( TOEFL IBT تضمینی ) (TOEFL IBT در تهران ) ( TOEFL IBT تضمینی ) ( TOEFL IBT  در تهران ) ( آزمون TOEFL IBT در ایران ) ( آزمون TOEFL IBT ) ( منابع آزمون  TOEFL IBT ) ( کلاس TOEFL IBT ) ( آموزش  TOEFL IBT) ( دوره فشرده  TOEFL IBT ) ( تضمینی TOEFL IBT ) ( تضمینی TOEFL IBT در تهران ) ( کلاس خصوصی TOEFL IBT ) ( تدریس خصوصی  TOEFL IBT )  ( تدریس خصوصی TOEFL IBT تضمینی ) موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند

به این برگه امتیاز دهید.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!