مروری بر ازمون CELPIP

ازمون رایانه ای:

ازمون CELPIP،تماما توسط کامپیوتر برگزار میشود.در حوزه ی امتحانی،تمامی سیستم های کامپیوتری،پوشیده و بدون دید از سمت اطرافیان شما هستند.بنابراین دیگر داوطلبین امکان دید و یا تسلط بر روی سیستم شما را ندارند.اما همچنان ممکن است صدای انها را بشنوید.البته گوشی هدست که در دسترس قرار داده شده،میتواند تا حدودی از صداهای جانبی بکاهد و باعث تمرکز بیشتر شود. تمامی لوازم و ابزار مورد نیاز شما اعم از:کامپیوتر،مانیتور،میکروفون،صفحه کلید،موس،کاغذ و مداد در مرکز ازمون در اختیار شما قرار داده خواهد شد.

  • Sirielts با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون CELPIP در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید   CELPIP در تهران ( بهترین استاد CELPIP ) ( بهترین موسسه CELPIP ) ( بهترین معلم خصوصی CELPIP ) ( سلپیپ CELPIP در تهران ) (CELPIP تضمینی ) (سلپیپ CELPIP در تهران ) (سلپیپ CELPIP تضمینی ) (سلپیپ CELPIP در تهران ) ( آزمون سلپیپ CELPIP در ایران ) ( آزمون سلپیپ CELPIP ) ( منابع آزمون سلپیپ CELPIP  ) ( کلاس سلپیپ CELPIP ) ( آموزش سلپیپ CELPIP ) ( دوره فشرده سلپیپ CELPIP) ( تضمینی سلپیپ CELPIP) (سلپیپ CELPIP تضمینی در تهران ) ( کلاس خصوصی سلپیپ CELPIP ) ( تدریس خصوصی سلپیپ CELPIP )  ( تدریس خصوصی  سلپیپ CELPIP تضمینی ) (خانه سلپیپ ) (celpiphouse ) (celpiptest) (مرکز آزمون سلپیپ) ( آزمون آزمایشی سلپیپ )    (مرکز آزمون سلپیپ) (خانه سلپیپ تهران ) (مرکز آزمون سلپیپ تهران)  (آزمون آزمایشی سلپیپ در تهران) موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند .

 

 

 

استفاده از ورق و مداد،برای نت برداری ها و نوشتن پیش نویس ها توصیه میشود.تمامی لوازمی که در اختیار شما قرار داده شده،در انتهای ازمون باید برگردانده شوند.نت ها و پیش نویس ها نیز مورد ارزیابی قرار نخواهند گرفت.

مواد ازمون و زمان بندی:

listening قسمت ۱:تشخیص معانی مشابه ۸ سوال ۴۷ دقیقه
قسمت ۲:پاسخگویی به سوالات کوتاه پاسخ  ۸ سوال
قسمت۳:گوش دادن به بخش حل مشکل ۸ سوال
قسمت۴:گوش دادن به مکالمات روزمره ۵ سوال
قسمت۵:گوش دادن به منظور دریافت اطلاعات ۶ سوال
قسمت۶:گوش دادن به بخش اخبار ۵ سوال
قسمت۷:گوش دادن به گفت و گو ۸ سوال
قسمت۸:گوش دادن به بخش ارائه ی دیدگاه ۶ سوال

 

 

 

Reading ۱: ۱۱ سوال ۶۰ دقیقه
۲:خواندن اطلاعات جدول ۸ سوال
۳:خواندن به منظور دریافت اطلاعات ۹ سوال
۴:خواندن به منظور دریافت دیدگاه ۱۰ سوال
۵:ایتم های فاقد امتیاز ۸-۱۱ سوال

 

Sirielts با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون CELPIP در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید   CELPIP در تهران ( بهترین استاد CELPIP ) ( بهترین موسسه CELPIP ) ( بهترین معلم خصوصی CELPIP  ) ( سلپیپ CELPIP در تهران ) (CELPIP تضمینی ) (سلپیپ CELPIP در تهران ) (سلپیپ CELPIP تضمینی ) (سلپیپ CELPIP در تهران ) ( آزمون سلپیپ CELPIP در ایران  ) ( آزمون سلپیپ CELPIP ) ( منابع آزمون سلپیپ CELPIP  ) ( کلاس سلپیپ CELPIP )      ( آموزش سلپیپ CELPIP ) ( دوره فشرده سلپیپ CELPIP) ( تضمینی سلپیپ CELPIP) (سلپیپ CELPIP تضمینی در تهران ) ( کلاس خصوصی سلپیپ CELPIP  ) ( تدریس خصوصی سلپیپ CELPIP ) ( تدریس خصوصی  سلپیپ CELPIP تضمینی ) (خانه سلپیپ ) (celpiphouse ) (celpiptest)    (مرکز آزمون سلپیپ) (آزمون آزمایشی سلپیپ ) (مرکز آزمون سلپیپ) (خانه سلپیپ تهران ) (مرکز آزمون سلپیپ تهران)  (آزمون آزمایشی سلپیپ در تهران)     موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند .

 

 

Writing ۱:نوشتن یک ایمیل ۱ سوال ۶۰ دقیقه
۲:پاسخ به سوالات ۱ سوال

Sirielts با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون CELPIP در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید   CELPIP در تهران ( بهترین استاد CELPIP ) ( بهترین موسسه CELPIP ) ( بهترین معلم خصوصی CELPIP  ) ( سلپیپ CELPIP در تهران ) (CELPIP تضمینی ) (سلپیپ CELPIP در تهران ) (سلپیپ CELPIP تضمینی ) (سلپیپ CELPIP در تهران ) ( آزمون سلپیپ CELPIP در ایران  ) ( آزمون سلپیپ CELPIP ) ( منابع آزمون سلپیپ CELPIP ) ( کلاس سلپیپ CELPIP ) ( آموزش سلپیپ CELPIP ) ( دوره فشرده سلپیپ CELPIP) ( تضمینی سلپیپ CELPIP) (سلپیپ CELPIP تضمینی در تهران ) ( کلاس خصوصی سلپیپ CELPIP  ) ( تدریس خصوصی سلپیپ CELPIP ) ( تدریس خصوصی سلپیپ CELPIP  تضمینی ) (خانه سلپیپ ) (celpiphouse ) (celpiptest) (مرکز آزمون سلپیپ) (آزمون آزمایشی سلپیپ ) (مرکز آزمون سلپیپ)   (خانه سلپیپ تهران ) (مرکز آزمون سلپیپ تهران)  (آزمون آزمایشی سلپیپ در تهران) موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند .

 

 

 

Speaking ۱.ارائه ی دستورالعمل ها ۱ سوال ۲۰ دقیقه
۲:صحبت درباره ی یک تجربه ی شخصی ۱ سوال
۳:توصیف یک منظره ۱ سوال
۴:پیش بینی کردن ۱ سوال
۵:مقایسه ی ایتم ها ۱ سوال
۶:برخورد با شرایط دشوار ۱ سوال
۷:بیان ایده ها ۱ سوال
۸:توصیف یک موقعیت غیر معمول ۱ سوال

 

 

بخش listening دارای ۸ قسمت متفاوت است که در ازمون رسمی،فقط ۷ قسمت ان مورد ارزیابی قرار میگیرد.از انجایی که این ۷ قسمت قابل پیش بینی نمیباشند،شما باید برای هر ۸ قسمت خود را اماده کنید.

ایتم های فاقد نمره:بخش Reading شامل چند قسمت فاقد امتیاز است.این ایتم ها کاملا همانند سایر قسمت های دیگر هستند و قابل تشخیص نمیباشند.بنابراین شما موظفید تمامی قسمت ها را به بهترین نحو پاسخ دهید.

زمان بندی:

زمان کل ازمون،۳ ساعت و ۷ دقیقه میباشد.در پارت reading و بعضی قسمت های listening، امکان بازگشت به عقب و تصحیح و تغییر پاسخ ها وجود دارد.اما در دو بخش writing و speaking،این امکان وجود ندارد و شما باید به ترتیب سوالات به جلو پیش روید.محدودیت زمان برای همه ی قسمت ها روی صفحه نمایش داده شده تا بتوانید تایم خود را مدیریت کنید.جزئیات مربوط به زمانبندی هر بخش در قسمت مربوطه بررسی خواهد شد.

Sirielts با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون CELPIP در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید   CELPIP در تهران ( بهترین استاد CELPIP ) ( بهترین موسسه CELPIP ) ( بهترین معلم خصوصی CELPIP  ) ( سلپیپ CELPIP در تهران ) (CELPIP تضمینی ) (سلپیپ CELPIP در تهران ) (سلپیپ CELPIP تضمینی ) (سلپیپ CELPIP در تهران ) ( آزمون سلپیپ CELPIP در ایران ) ( آزمون سلپیپ CELPIP ) ( منابع آزمون سلپیپ CELPIP ) ( کلاس سلپیپ CELPIP ) ( آموزش سلپیپ CELPIP ) ( دوره فشرده سلپیپ CELPIP) ( تضمینی سلپیپ CELPIP) (سلپیپ CELPIP تضمینی در تهران ) ( کلاس خصوصی سلپیپ CELPIP ) ( تدریس خصوصی سلپیپ CELPIP )  ( تدریس خصوصی سلپیپ CELPIP تضمینی ) (خانه سلپیپ ) (celpiphouse ) (celpiptest) (مرکز آزمون سلپیپ) (آزمون آزمایشی  سلپیپ ) (مرکز آزمون سلپیپ) (خانه سلپیپ تهران ) (مرکز آزمون سلپیپ تهران) (آزمون آزمایشی سلپیپ در تهران) ( خانه سلپیپ ) ( خانه سلپیپ تهران )  موفقیت شما را در این آزمون تضمین میکند .

به این برگه امتیاز دهید.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!