نکات آزمون LISTENING (شنیداری) آیلتس :
چگونه میتوان نمره ی خوبی در این قسمت از آزمون به دست آورد ؟
گوش دادن (Listening) ممکن است آسان ترین بخش از آزمون آیلتس برای بهبود نمره باشد.
زیرا در گوش دادن استراتژی های واضح تری وجود دارد که می توان ظرف مدتی کوتاه آنها را بررسی و تمرین کرد.
کلمه ی “تمرین” نیز کلیدی پر اهمیت در این قسمت از آزمون است.
در این پست می خواهیم درباره ی تکنیک ها و استراتژی هایی که در بهبود نمره ی شما از این قسمت از آزمون کمک میکند تمرکز کنیم.
در بخش گوش دادن (Listening) آزمون آیلتس, شما چهار متن خواهید شنید, که هر کدام این متن ها به مدت پنج دقیقه زمان می برد . در حالی که به هر کدام از متن ها گوش می دهید, باید به ده سوال پاسخ دهید.
در پایان آزمون به شما زمانی داده میشود تا پاسخ های خود را در پاسخ نامه ی آزمون وارد کنید.

نکته اول در آزمون گوش دادن آیلتس : “کلمات کلیدی” را در سوالات پیدا کنید .
تمام چیزی که در اولین نکته از آزمون گوش دادن به آن می توان اشاره کرد آمادگی لازم است. قبل از اینکه گوش بدهید یکبار از روی سوالات گذر کنید و به کلمات کلیدی توجه کنید. این کلمات کلیدی اغلب نام , اسم های افراد و یا مکان های خاص هستند. نه تنها کلمات کلیدی به شما در پیش بینی کردن مفهوم کلی متن کمک می کنند, بلکه آنها در دستیابی بهتر آزمون به شما کمک خواهند کرد. نام های افراد و مکان ها مطمئنا توسط سخنران در فایل صوتی ضبط شده پخش می شود, پس شما می توانید با دقت به آنها گوش کنید و سعی کنید تا حتی قسمتی از آن را از دست ندهید. کلمات دیگر ممکن است توسط سخنران خوانده شود, پس زیاد به آنها تکیه نکنید.

نکته دوم در آزمون گوش دادن آیلتس : نکات کلیدی در دستورزبان را شناسایی کنید .
این کاری است که شما می توانید در حین گوش دادن و قبل از آن انجام بدهید. در واقع در انجام دادن جملات تکمیلی , به ساختار دستور زبانی جمله توجه زیادی کنید. ممکن است که شما کلمات سخنران را برای آنکه در قالب مناسب سوال بگذارید تغییر بدهید. از آنجایی که دشوار است در شنیدن حرف اِس ( برای جمع ) را در هنگام گوش دادن به صورت دقیق بشنوید و بررسی کنید که فعل مفرد است یا جمع.

نکته سوم در آزمون گوش دادن آیلتس : گوش کردن هدفمند را تمرین کنید .
مسلمأ این یکی از مهم ترین مهارت های گوش دادن در کل آزمون آیلتس است. گوش کردن هدفمند ترجیحأ چیزی است که شما تنها برای گرفتن یه سری اطلاعات خاص انجام می دهید, نه مانند گوش دادن به صحبت های یک شخص. مثال مورد علاقه ی من در یک ایستگاه قطار است. زمانی که شما صدای اعلان ها را در میان تمام صداهای هرج و مرجی که در آن مکان عمومی وجود دارد می شنوید, آیا به تک تک آن اعلانها و صداها گوش میکنید؟ خیر, زیرا شما مطمئنأ تنها به دنبال اسم مقصد خود گوش می دهید. وقتی یک دوست برای شما یک داستان تعریف میکند, شما گوش کردن آزاد را تمرین می کنید تا موضوع کلی آن را متوجه شوید. در آزمون گوش دادن آیلتس, اول سوالات متن را بخوانید تا موضوع کلی متن و چیزی که از شما میخواهد را دریابید, و بعد با گوش کردن هدفمند سعی کنید تا آن ده اطلاعات مهم از متن را بیابید.

نکته چهارم در آزمون گوش دادن : اگر پاسخ را نشنیدید, سوال را رد کنید .
یکی از بزرگ ترین خطرهایی که نه تنها در آزمون گوش کردن آیلتس, بلکه در هر آزمون گوش کردن دیگری وجود دارد, حواس پرتی است. بیشترین چیزی که حواس ما را پرت میکند یک سوال سخت است. درگیر اینکه “آن شخص چه گفت ؟” نباشید زیرا دیگر دیر شده است – پس در عوض به سوال بعدی که ممکن است آسان تر باشد توجه کنید و در گوش کردن تمرکز کنید. به خاطر داشته باشید که در آزمون گوش کردن آیلتس, برای گرفتن حداقل نمره و امتیاز ۷ ( که نمره و امتیاز خوب و قابل قبولی است) لازم است که تنها به سی سوال از چهل سوال قسمت گوش کردن, درست پاسخ بدهید. بنابراین به دلیل اینکه نتوانستید جواب تنها یکی از سوالها را بشنوید, چند سوال دیگر را هم از دست ندهید, این کار را میتوانید در انتهای قسمت گوش دادن آزمون هم انجام بدهید.

نکته پنجم در آزمون گوش دادن : دستور زبان و نوشته های خود را بررسی کنید .
آخرین نکته در آزمون گوش کردن آزمون آیلتس, نکته ای است که به راحتی فراموش می شود. و این به خاطر این است که آزمون تمام شده , شما خسته هستید و فقط می خواهید که این آزمون تمام شود . در هر صورت, لطفا دوباره جواب های خود را بررسی کنید و مطمئن شوید که درست نوشته اید , نکات دستورزبان را رعایت کرده اید (از گرامر مناسب استفاده کردید) و از محدودیت کلمات عبور نکردید. همانطور که در نکته ی دوم آزمون گوش دادن خواندید, لازم است تا در برخی از سوالات, کلمات سخنران را کمی تغییر بدهید تا در قالب مناسب جمله ی سوالی قرار بگیرند.
یک آزمونگیر آیلتس ممکن است که اشتباهات نوشتاری خیلی کوچک را نادیده بگیرد اما شما نباید این ریسک را بپذیرید.

نکات آزمون LISTENING (گوش کردن) آیلتس :
چگونه میتوان نمره ی خوبی در این قسمت از آزمون به دست آورد ؟
گوش دادن (Listening) ممکن است آسان ترین بخش از آزمون آیلتس برای بهبود نمره باشد.
زیرا در گوش دادن استراتژی های واضح تری وجود دارد که می توان ظرف مدتی کوتاه آنها را بررسی و تمرین کرد.
کلمه ی “تمرین” نیز کلیدی پر اهمیت در این قسمت از آزمون است.
در این پست می خواهیم درباره ی تکنیک ها و استراتژی هایی که در بهبود نمره ی شما از این قسمت از آزمون کمک میکند تمرکز کنیم.
در بخش گوش دادن (Listening) آزمون آیلتس, شما چهار متن خواهید شنید, که هر کدام این متن ها به مدت پنج دقیقه زمان می برد . در حالی که به هر کدام از متن ها گوش می دهید, باید به ده سوال پاسخ دهید.
در پایان آزمون به شما زمانی داده میشود تا پاسخ های خود را در پاسخ نامه ی آزمون وارد کنید.

نکته اول در آزمون گوش دادن آیلتس : “کلمات کلیدی” را در سوالات پیدا کنید .
تمام چیزی که در اولین نکته از آزمون گوش دادن به آن می توان اشاره کرد آمادگی لازم است. قبل از اینکه گوش بدهید یکبار از روی سوالات گذر کنید و به کلمات کلیدی توجه کنید. این کلمات کلیدی اغلب نام , اسم های افراد و یا مکان های خاص هستند. نه تنها کلمات کلیدی به شما در پیش بینی کردن مفهوم کلی متن کمک می کنند, بلکه آنها در دستیابی بهتر آزمون به شما کمک خواهند کرد. نام های افراد و مکان ها مطمئنا توسط سخنران در فایل صوتی ضبط شده پخش می شود, پس شما می توانید با دقت به آنها گوش کنید و سعی کنید تا حتی قسمتی از آن را از دست ندهید. کلمات دیگر ممکن است توسط سخنران خوانده شود, پس زیاد به آنها تکیه نکنید.

نکته دوم در آزمون گوش دادن آیلتس : نکات کلیدی در دستورزبان را شناسایی کنید .
این کاری است که شما می توانید در حین گوش دادن و قبل از آن انجام بدهید. در واقع در انجام دادن جملات تکمیلی , به ساختار دستور زبانی جمله توجه زیادی کنید. ممکن است که شما کلمات سخنران را برای آنکه در قالب مناسب سوال بگذارید تغییر بدهید. از آنجایی که دشوار است در شنیدن حرف اِس ( برای جمع ) را در هنگام گوش دادن به صورت دقیق بشنوید و بررسی کنید که فعل مفرد است یا جمع.

نکته سوم در آزمون گوش دادن آیلتس : گوش کردن هدفمند را تمرین کنید .
مسلمأ این یکی از مهم ترین مهارت های گوش دادن در کل آزمون آیلتس است. گوش کردن هدفمند ترجیحأ چیزی است که شما تنها برای گرفتن یه سری اطلاعات خاص انجام می دهید, نه مانند گوش دادن به صحبت های یک شخص. مثال مورد علاقه ی من در یک ایستگاه قطار است. زمانی که شما صدای اعلان ها را در میان تمام صداهای هرج و مرجی که در آن مکان عمومی وجود دارد می شنوید, آیا به تک تک آن اعلانها و صداها گوش میکنید؟ خیر, زیرا شما مطمئنأ تنها به دنبال اسم مقصد خود گوش می دهید. وقتی یک دوست برای شما یک داستان تعریف میکند, شما گوش کردن آزاد را تمرین می کنید تا موضوع کلی آن را متوجه شوید. در آزمون گوش دادن آیلتس, اول سوالات متن را بخوانید تا موضوع کلی متن و چیزی که از شما میخواهد را دریابید, و بعد با گوش کردن هدفمند سعی کنید تا آن ده اطلاعات مهم از متن را بیابید.

نکته چهارم در آزمون گوش دادن : اگر پاسخ را نشنیدید, سوال را رد کنید .
یکی از بزرگ ترین خطرهایی که نه تنها در آزمون گوش کردن آیلتس, بلکه در هر آزمون گوش کردن دیگری وجود دارد, حواس پرتی است. بیشترین چیزی که حواس ما را پرت میکند یک سوال سخت است. درگیر اینکه “آن شخص چه گفت ؟” نباشید زیرا دیگر دیر شده است – پس در عوض به سوال بعدی که ممکن است آسان تر باشد توجه کنید و در گوش کردن تمرکز کنید. به خاطر داشته باشید که در آزمون گوش کردن آیلتس, برای گرفتن حداقل نمره و امتیاز ۷ ( که نمره و امتیاز خوب و قابل قبولی است) لازم است که تنها به سی سوال از چهل سوال قسمت گوش کردن, درست پاسخ بدهید. بنابراین به دلیل اینکه نتوانستید جواب تنها یکی از سوالها را بشنوید, چند سوال دیگر را هم از دست ندهید, این کار را میتوانید در انتهای قسمت گوش دادن آزمون هم انجام بدهید.

نکته پنجم در آزمون گوش دادن : دستور زبان و نوشته های خود را بررسی کنید .
آخرین نکته در آزمون گوش کردن آزمون آیلتس, نکته ای است که به راحتی فراموش می شود. و این به خاطر این است که آزمون تمام شده , شما خسته هستید و فقط می خواهید که این آزمون تمام شود . در هر صورت, لطفا دوباره جواب های خود را بررسی کنید و مطمئن شوید که درست نوشته اید , نکات دستورزبان را رعایت کرده اید (از گرامر مناسب استفاده کردید) و از محدودیت کلمات عبور نکردید. همانطور که در نکته ی دوم آزمون گوش دادن خواندید, لازم است تا در برخی از سوالات, کلمات سخنران را کمی تغییر بدهید تا در قالب مناسب جمله ی سوالی قرار بگیرند.
یک آزمونگیر آیلتس ممکن است که اشتباهات نوشتاری خیلی کوچک را نادیده بگیرد اما شما نباید این ریسک را بپذیرید.

به این برگه امتیاز دهید.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!