پاسخ:استفاده و نمایش محدوده خوبی ازواژگان.

اهمیت واژگان درPTE :

اگر به صورت کلی بخواهیم توضیح دهیم، هر زبان از کلمات تشکیل شده است،شما با استفاده متنوع تر از کلمات می توانید به عنوان یک گوینده بومی از آن استفاده کنید.این امرنشان می دهد که به خوبی بردایره وسیعی از لغات و کلمات متنوع مسلط هستید.

به همین ترتیب، pte یک آزمون مهارت زبان انگلیسی است، انتظار دارد که شما محدوده ای خوب از واژگان خود را نشان دهید تا شما را با عناوینی چون

(بسیار خوب) و یا (متخصص) زبان در نظر بگیرد.در کنارسایر بخش های آزمونPTEیکی از مهمترین عواملی که در ارتقای نمره شما در آزمون موثر

است شناخت انواع مختلف کلمات می باشد.

داشتن دانش واژگانی مناسب زمانی برای شما مفید خواهد بود که قصد ادامه تحصیل و یا کار در یک محیط انگلیسی زبان را داشته باشید، دراین صورت برای  هماهنگی با محیط مشکلات کمتری خواهید داشت.استفاده از کلمات مناسب در محل مناسب،تاثیر بسزایی در برقراری ارتباط در محیط های گوناگون انگلیسی  زبان خواهد داشت.بنابراین vocab تنها محدود به کلمات نیست، بلکه به استفاده صحیح و بجا از ان ها نیز مربوط می شود.

برخی از چالش ها:

۱-بیشتر افراد شرکت کننده در آزمون از کلمات تکراری زیاد استفاده می کنند.

۲-اغلب از کلمه (بسیار) به دفعات زیاد استفاده می شود.

۳-

 

نکاتی برای ساخت وازگان در PTE:

۱-هر روز ۵ تا ۱۰ کلمه جدید را یاد بگیرید.

۲-لیستی تهیه کنید که کلمات جدید را در آن یادداشت کنید.

۳-به شکل و کاربرد کلمات توجه کنید.

۴-به طور گسترده به مطالعه منابع مختلف بپردازید.

۵-از یک فرهنگ لغت استفاده کنید.

۶-به یادگیری کلمات پر کاربرد بپردازید.

۷-از کلمات جدید در مکالمات روزمره خود استفاده کنید.

۸-از کلمات در نوشتن مقاله استفاده کنید و در حین نوشتن مقاله ان ها را به کار ببرید.

۹-برای به خاطر اوردن کلمات از یک روش تکراری استفاده کنید.

۱۰-اصطلاحات و عبارات مصطلح را یاد بگیرید.

۱۱-سعی کنید مترادف ها را نیز به خاطر بسپارید.

۱۲-به صحبت کردن گویشوران بومی گوش دهید و کلمات جدید را یاد بگیرید.

یک استراتژی خوب برای ساخت واژگان:

به شما در هر چهار مهارت در آزمون کمک خواهد کرد.در بخش خواندن و شنیداری به ترتیب محتوای ضبط شده و یا حتی موزیک هاییvocab دانش

وجود خواهد داشت که ممکن است در آن ها با کلمات نا اشنا مواجه شوید.در بخش های صحبت کردن و نوشتن نیز این نکته بررسی خواهد شد که شما چگونه

میتوانید دانش خود را از کلمات مختلف از جمله استفاده صحیح از آن ها در جمله به نمایش بگذارید.

۳/۵ - (۱ امتیاز)

امکان ارسال نظر وجود ندارد!