تفاوت آزمون ها

تفاوت میان بخش های مختلف  TOEFL  و IELTS  یکی دیگر از عواملی است که باید در نظر گرفت، چرا که آزمونی که نوع سوالات ان منجر به تاکید بر روی نقاط قوت شما شود بر حداکثر نمره ای که می توانید بگیرید بسیار تاثیر گذار است. در ادامه به ذکر تفاوت های اصلی بین آزمون های TOEFL و IELTSمیپردازیم:

 

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون TOEFL IBT   در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتیید TOEFL IBT  ( بهترین استاد TOEFL IBT   ) ( بهترین موسسه  TOEFL IBT ) ( بهترین معلم خصوصی TOEFL IBT   ) (TOEFL IBT   در تهران )  TOEFL IBT تضمینی )  موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند .

 

سبک جواب ها

بخشهایreading و  listeningهر دو آزمون،متشکل از سوالات کوتاه پاسخ یا سوالاتی مربوط به چینش رویداد ها به ترتیب اولویت زمان هستند. TOEFL بیشتر متشکل از پرسش های “انتخاب و جایگذاری” است.در صورتی که، در آیلتس نیاز بیشتر سوالاتی مطرح میشود که فاقد گزینه هستند و پاسخ انها به عهده ی خود شماست. بنابراین، اگر در حوزه ی readingو  listeningدچار ضعف هستید، TOEFL ممکن استبه میزان کمتری برایتان چالش برانگیز باشد.

  • Listening part:

بخش شنیداری TOEFL بر اساس محیط کلاس درس یا  سخنرانی طراحی شده  که بحث و گفت و گو بین معلم و دانش آموزان را پخش می کند، در حالی که بخش شنیداریIELTS نمونه های مبتنی بر مکالمه یا سخنرانی های تک نفره است. بعضی از متقاضیان,TOEFL را در این بخش به دلیل استفاده از عبارات عامیانه،اصطلاحات و ضرب المثل ها چالش بر انگیزتر میدانند.همچنین دنبال کردن یک مکالمه ی دو یا چند نفره به تمرکز بیشتری نیاز دارد. بنابراین اگر بخش  listening نقطه ی قوت شما محسوب نمیشودIELTS, برایتان با ریسک کمتری همراه است.

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون PTE  در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید PTE ( بهترین استادPTE  ) ( بهترین موسسه PTE ) ( بهترین معلم خصوصی PTE ) ( PTE در تهران ) ( PTE تضمینی )  موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند

 

  • خوانش متن:

برای هر دو ازمون در این بخش از هر متن چند سوال داده میشود. تفاوت اصلی در نوع متون داده شده است. متون مورد استفاده درIELTSترکیبی از مقالات آموزشی و متون خبری است، در حالیکه ازمونTOEFL تنها از مقالات آکادمیک که دارای واژگان پیچیده تر وجملات طولانی تر استاستفاده میکند.چنانچه این بخش جزو نقاط ضعف شما محسوب میشود، ممکن است امتحان IELTS را ترجیح دهید.

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون IELTS  در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید آیلتس IELTS ( بهترین استاد آیلتس IELTS  ) ( بهترین موسسه آیلتس IELTS  ) ( بهترین معلم خصوصی آیلتس IELTS ) ( آیلتس IELTS  در تهران ) ( آیلتس IELTS  تضمینی )  موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند

 

  • ضبط مکالمه یا مصاحبه ی زنده؟

بخشی که اکثر زبان اموزان آن را دلهره اور می دانند، بخش  مکالمه است. بخش مکالمه یTOEFL و PTE (درست مثل بقیه آزمون)   بر روی کامپیوتر اجرا می شود، بدین صورت که یک سوال ضبط شده برای شما پخش میشود و شما در میکروفون به ان پاسخ میدهید.پاسخ داده شده  ثبت و برایبازبینی ذخیره میشود. با این حال،این بخش در ازمونTOEFL توسط یک انسان و در ازمون PTEتوسط سیستم کامپیوترارزیابی می شود.

ازمونIELTSدر کل مبتنی برمهارت مکالمه است – یک مصاحبه زنده با فرد تست گیرنده. این انتخابکاملا به اولویت شما بستگی دارد که آیا در مکالمه زنده عملکرد بهتری دارید یا در ضبط مکالمه بدون وجود عاملی که موجب از دست دادن تمرکز شود.

در نتیجه تمامی مراحل آزمون TOEFL  در یک روز انجام میشود، در حالی که با توجه به نوع ازمون آیلتس بخش مکالمه به طور جداگانه ، در روزی دیگر گاهی اوقات قبل یا بعد از ازمون ، گرفته میشود. بعضی از متقاضیان از این موضوع استقبال میکنند زیرا می توانند با خستگی کمتر و تمرکز بیشتری ان را انجام دهند.حال اینکه، برخی ترجیح می دهند که تمام امتحان را در یک جلسه به پایان برسانند.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,