Speaking و Writing در آزمون PTE

همه درباره ی مهارت گفتاری و نوشتاریPTE

پارت speaking&writing بخش اول ازمون است و تقریبا بین ۷۵ تا ۹۰ دقیقه طول می کشد.این بخش شامل ۷ تمریناست.قبل از شروع این وظایف،باید یک مقدمه مختصر درمورد خودتان ضبط کنید اما  این مقدمه ارزیابی نخواهد شد و هدف از ان فقط برای موارد امنیتی است.

SpeakingPTE

در بخش اول تحت عنوان “Read aloud، یک متن کوتاه روی صفحه نمایش مقابل شما ظاهر می شود.

پس از ان حدود ۴۰ ثانیه فرصت خواهید داشت تا قبل از اینکه میکروفون صدای شما را ضبط کند متن را بخواند.وقتی میکروفون شروع به ضبط می کند، متن را با صدای بلند بخوانید.

پس از ۴۰ ثانیه، فرایند ضبط متوقف خواهد شد (چنانچه ساکت بمانید، میکروفون پس از ۳ ثانیه خاموش خواهد شد).

در بخش دیگری با عنوان “Repeat sentence” ، جعبه ضبط صدا را دوباره مشاهده خواهید کرد.

 

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون PTE  در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید PTE ( بهترین استادPTE  ) ( بهترین موسسه PTE ) ( بهترین معلم خصوصی PTE ) ( PTE در تهران ) ( PTE تضمینی ) ( PTE  در تهران   ) ( آزمون PTE  در ایران  ) ( آزمون PTE  ) ( منابع آزمون  PTE ) ( کلاس  PTE )      ( آموزش  PTE ) ( دوره فشرده  PTE ) ( تضمینی  PTE ) ( تضمینی در تهران  PTE ) ( کلاس خصوصی   PTE ) ( تدریس خصوصی  PTE )  ( تدریس خصوصی    PTE تضمینی )        موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند.

 

پس از ۳ ثانیه یک فایل صوتیاغازو جمله ای برای شما پخش میشود.هنگامی که فایل به پایان رسید، باید صبر کنید تا میکروفون قرمز شود و سپس همان جمله ای را که شنیده اید به طور دقیق تکرار کنید.

شما ۱۵ ثانیه برای تکرار جمله زمان دارید (مگر اینکه ساکت بمانید، در این صورت میکروفون پس از ۳ ثانیه ضبط را متوقف خواهد کرد).

در بخش بعدی با نام “Describe image” یک تصویر برای شما نمایش داده می شود.این تصویر ممکن است یک گراف، نقشه، نمودار یا جدول باشد.

قبل از اعلام پاسخ خود، ۲۵ ثانیه برای مطالعه تصویر زمان خواهید داشت.هنگامی که میکروفون شروع به ضبط می کند، باید تصویر با ذکر جزئیات دقیق ان توصیف کنید.

۴۰ ثانیه فرصت پاسخگویی شما خواهد بود (در صورت سکوت، میکروفون پس از ۳ ثانیه ضبط را متوقف خواهد کرد).

در بخشRe-tell lecture” ، جعبه ضبط صوت را دوباره مشاهده خواهید کرد.در کنار آن، ممکن است تصویری مربوط به آنچه میشنوید امده باشد.

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون PTE  در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید PTE ( بهترین استادPTE  ) ( بهترین موسسه PTE ) ( بهترین معلم خصوصی PTE ) ( PTE در تهران ) ( PTE تضمینی ) ( PTE  در تهران   ) ( آزمون PTE  در ایران  ) ( آزمون PTE  ) ( منابع آزمون  PTE ) ( کلاس  PTE )      ( آموزش  PTE ) ( دوره فشرده  PTE ) ( تضمینی  PTE ) ( تضمینی در تهران  PTE ) ( کلاس خصوصی   PTE ) ( تدریس خصوصی  PTE )  ( تدریس خصوصی    PTE تضمینی )        موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند.

 

 

پس از ۳ ثانیه،فایل صوتی اغاز میشود و یک سخنرانی برایتان پخش میشود.پس ازبه پایان رسیدن سخنرانی، باید ۱۰ ثانیه صبر کنید تا چراغ میکروفون قرمز شود و سپس آنچه را که در سخنرانی شنیده اید با استفاده از عبارات خود خلاصه کنید.

شما ۴۰ ثانیه برای این کار مهلت دارید  (در صورت برقراری سکوت،میکروفون پس از ۳ ثانیه ضبط را متوقف خواهد کرد).

در بخش بعدی تحت عنوان“Answer short question” ، جعبه ضبط صوت را بر روی صفحه خود مشاهده خواهید کرد.پس از ۳ ثانیه فایل صوتی پخش میشود و سوال هایی از شما پرسیده میشود.

وقتی سوالات به پایان رسید، میکروفون بلافاصله پس از ۱ ثانیه فرایند ضبط پاسخ را آغاز می کند.

شما باید طی ۱۰ ثانیه پاسخ خود را در یک یا چند کلمه اعلام کنید.(چنانچه ساکت بمانید،میکروفون بعد از ۳ ثانیه ضبط را متوقف خواهد کرد)

 

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون PTE  در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید PTE ( بهترین استادPTE  ) ( بهترین موسسه PTE ) ( بهترین معلم خصوصی PTE ) ( PTE در تهران ) ( PTE تضمینی ) ( PTE در تهران ) ( آزمون PTE در ایران  ) ( آزمون PTE  ) ( منابع آزمون PTE ) ( کلاس PTE ) ( آموزش PTE ) ( دوره فشرده PTE ) ( تضمینی PTE ) ( تضمینی در تهران PTE ) ( کلاس خصوصی   PTE ) ( تدریس خصوصی PTE )  ( تدریس خصوصی PTE تضمینی )        موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند.

به این برگه امتیاز دهید.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!