قسمت Writing آزمون تافل

قسمت Writing (نوشتاری) آزمون تافل IBT (تافل اینترنتی) در قسمت Writing  (نوشتاری) آزمون تافل IBT, دانشجویان باید نوشتن دو مقاله را به اتمام برسانند. ... ادامه مطلب