آرشیو برچسب ها : business english vocabulary

این دوره ها  به منظور تقویت زبان مدیران  سازمان ها و نهاد های دولتی و خصوصی و دانشجویان مدیریت بازرگانی و تجاری و همچنین تجار محترم که در این راستا مشفول کار هستند طراحی شده و به آنان این امکان را خواهد داد تا با برقراری تماس های تلفنی و ایمیل و مکالمات روزمره کاربردی […]